Chanserv Komutları

Chanserv Komutları

Konu : ­CHANSERV GENEL KOMUTLARI

­Chanserv­, bir kanalı kayıt etmek ve yetkimiz olan bir kanalı yönetmek için kullanılan servisin adıdır.

Register : Kanalı kayıt etmek için kullanılır. Kanalı şifreleyecek nick ve şifrelenecek kanal şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;

[1]1-[1] Nick kayıtlı ve authcodesi girilmiş olmalı

[1]2-[1] Kanal kayıtlı olmamalı

[1]3-[1] Nick kanalda operatör (@) olmalı

Kullanım: /chanserv register #kanal şifre açıklama

Örnek: Egitim kanalını şifrelemek istiyorum. Şifre: 123456 Açıklama: Help is a of Egitim olsun.

Cevap: /chanserv register #Egitim 123456 Help is a of Egitim

­Not­: Bir nickin üstünde aynı anda en fazla [1]5[1] şifreli kanal bulunabilir.

Identify : Belirtilen kanalın founderi (sahibi) olarak tanınmamız için kullanılır.

Kullanım : /chanserv identify #kanal şifre

Örnek    : Egitim kanalının şifresi 123456, kanalda nasıl founder yetkisine ulaşabilirim?

Cevap    : /chanserv identify #Egitim 123456

Sendpass : Unutulan kanal şifresini, kanal founderi nickinin kayıtlı olduğu emailadresine göndermek için kullanılır. Sendpass komutu, sadece founder konumunda ki kullanıcı tarafından kullanılabilir.

Kullanım : /chanserv sendpass #kanal

Örnek    : Egitim kanalının şifresini unuttum. Emailadresime gönderilmesini istiyorum.

Cevap    : /chanserv sendpass #Egitim

Drop      : Kanal kayıdını silmek için kullanılır. Drop komutundan önce kanalı identify etmemiz gerekir.

Kullanım  : /chanserv drop #kanal

Uygulanım : //chanserv identify #kanal şifre | /chanserv drop #kanal

Örnek     : Egitim kanalının kayıdını silmek istiyorum.

Cevap     : //chanserv identify #Egitim 123456 | /chanserv drop #Egitim

Set       : Kanal ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.

Kullanım  : /chanserv set #kanal parametre veri

­Not­       : [1]Chanserv Set/Unset Komutları[1] konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Unset     : Kanal ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.

Kullanım  : /chanserv unset #kanal parametre

­Not       ­: [1]Chanserv Set/Unset Komutları[1] konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Info      : Kanalın özelliklerini görmemiz için kullanılır.

Kullanım  : /chanserv info #kanal

Örnek     : Egitim kanalının bilgilerini görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv info #Egitim

­Not­       :[1]/chanserv info #kanal all[1] komutu kullanılarak kanal giriş mesajı (entrymsg) ve successor bilgileri de görülebilir.

Access    : Kanalın erişim listesini belirlemek için kullanılır.

[1]*Add   [1] : Belirtilen kullanıcıyı, kanalın erişim listesine eklemek için kullanılır. Kullanıcı, erişim listesine -999 ve 999 seviyeleri arasında ekleyebiliriz. Bu seviye, eklenen kullanıcının yetkilerini belirler. Eklenilmek istenilen kullanıcının nicki, şifreli ve auhcodesi girilmiş olmalıdır.

­Not­      : Bir kanalın erişim listesinde aynı anda en fazla [1]250 kullanıcı[1] bulunabilir.

­Ek bilgi­ : [1]-100[1] ve [1]-999[1] seviyeler arasında eklenen kullanıcılar, kanala giriş yapamazlar. [1]-1[1] seviyeden eklenen kullanıcılar, kanala operator (@) olarak giriş yapamazlar.

Kullanım: /chanserv access #kanal add nick seviye

Örnek: Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıya 5 seviyeden yetki eklemek istiyorum.

Cevap: /chanserv access #Egitim add HelperNick 5

[1]* Del[1]    : Erişim listesinden belirtilen kullanıcı(lar)yı silmek için kullanılır.

Kullanım1 : /chanserv access #kanal del nick

Örnek     : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcının yetkisini silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim del HelperNick

Kullanım2 : /chanserv access #kanal del numara,numara,numara..

Örnek     : Egitim kanalında, erişim listesinde 1, 5, 7 ve 11 numaradaki kullanıcıları silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim del 1,5,7,11

Kullanım3 : /chanserv access #kanal del numara-numara

Örnek     : Egitim kanalında erişim listesinde 3 ve 11 numara arasındaki (3 ve 11 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim del 3-11

[1]* List[1]: Kanalın erişim listesini görmemiz için kullanılır.

Kullanım1 : /chanserv access #kanal list

Örnek     : Egitim kanalının erişim listesini görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim list

Kullanım2 : /chanserv access #kanal list numara,numara,numara..

Örnek     : Egitim kanalında erişim listesinde 1, 2 ve 5 numaradaki kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim list 1,2,5

Kullanım3 : /chanserv access #kanal list numara-numara

Örnek     : Egitim kanalında erişim listesinde 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim list 4-7

Kullanım4 : /chanserv access #kanal list harf/kelime

Örnek     : Egitim kanalında erişim listesinde nicki S ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim list S*

Örnek     : Egitim kanalında erişim listesinde nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim list *Sc*

[1]* Count[1]: Kanalın erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmemiz için kullanılır.

Kullanım : /chanserv access #kanal count

Örnek    : Egitim kanalının erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv access #Egitim count

Xop   : Kanalda access komutunu kullanmadan yetki eklemek için kullanılır. Xop komutlarında vop, hop, aop ve sop olmak üzere 4 adet yetkilendirme yapılabilir.

­Vop­   : Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 30 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, vop eklenen kullanıcı kanalda +v (+) prefixini alır.

­Hop   ­: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 40 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, hop eklenen kullanıcı kanalda +h (%) prefixini alır.

­Aop   ­: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 50 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, aop eklenen kullanıcı kanalda +o (@) prefixini alır.

­Sop   ­: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 100 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, sop eklenen kullanıcı kanalda +a (&) prefixini alır.

[1]* Add[1]: Kullanıcıya kanalda vop, hop, aop ve sop eklemek için kullanılır.

Kullanım : /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal add nick

Örnek    : Egitim kanalına nicki HelperNick olan kullanıcıya vop eklemek istiyorum.

Cevap    : /chanserv vop #Egitim add HelperNick

Örnek    : Egitim kanalına nicki HelperNick olan kullanıcıya hop eklemek istiyorum.

Cevap    : /chanserv hop #Egitim add HelperNick

Örnek    : Egitim kanalına nicki HelperNick olan kullanıcıya aop eklemek istiyorum.

Cevap    : /chanserv aop #Egitim add HelperNick

Örnek    : Egitim kanalına nicki HelperNick olan kullanıcıya sop eklemek istiyorum.

Cevap    : /chanserv sop #Egitim add HelperNick

[1]* Del[1]   : Kanalda, vop, hop, aop ve sop yetkisinde bulunan kullanıcıyı silmek için kullanılır.

Kullanım1 : /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del nick

Örnek     : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcının vopunu silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv vop #Egitim del HelperNick

Kullanım2 : /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del numara,numara,numara..

Örnek     : Egitim kanalında hop listesinde 1, 4 ve 6 numaradaki kullanıcıları silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv hop #Egitim del 1,4,6

Kullanım3 : /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del numara-numara

Örnek     : Egitim kanalında sop listesinde 4 ve 12 numara arasındaki (4 ve 12 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv sop #Egitim del 4-12

[1]* List[1]: Kanalda vop, hop, aop ve sop listesini görmemiz için kullanılır.

Kullanım1: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list

Örnek    : Egitim kanalının vop listesini görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv vop #Egitim list

Kullanım2: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list numara,numara,numara..

Örnek    : Egitim kanalında hop listesinde 1,2 ve 5 numaradaki kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv hop #Egitim list 1,2,5

Kullanım3: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list numara-numara

Örnek    : Egitim kanalında aop listesinde 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv aop #Egitim list 4-7

Kullanım4: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list harf/kelime

Örnek    : Egitim kanalında sop listesinde nicki S ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv sop #Egitim list S*

Örnek    : Egitim kanalında aop listesinde nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv aop #Egitim list *Sc*

[1]* Count[1]: Kanalda, vop, hop, aop ve sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmemiz için kullanılır.

Kullanım: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal count

Örnek   : Egitim kanalının vop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.

Cevap   : /chanserv vop #Egitim count

Örnek   : Egitim kanalının hop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.

Cevap   : /chanserv hop #Egitim count

Örnek   : Egitim kanalının aop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.

Cevap   : /chanserv aop #Egitim count

Örnek   : Egitim kanalının sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.

Cevap   : /chanserv sop #Egitim count

Count   : Kanalda vop, hop, aop, sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu, toplam yetkili sayısını, akick listesinde kaç kullanıcı olduğunu ve kanalda bulunan kullanıcı sayısını öğrenmek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv count #kanal

Örnek   : Egitim kanalının count bilgisini görmek istiyorum.

Cevap   : /chanserv count #Egitim

­Not­     : Bir kanalda autoop levelinde ki kullanıcılar, count komutunu kullanabilir.

Levels  : Kanal fonksiyonlarına erişim seviyesini düzenlemek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv levels #kanal list/set/disable/dis/reset veri

­Not­     : [1]Chanserv Levels Komutları[1] konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Op      : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv op #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek istiyorum.

Cevap   : /chanserv op #Egitim HelperNick

Deop    : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -o yapmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv deop #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıyı -o yapmak istiyorum.

Cevap   : /chanserv deop #Egitim HelperNick

Voice   : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.

Kullanım: /chanserv voice #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.

Cevap   : /chanserv voice #Egitim HelperNick

Devoice : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -v yapmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv devoice #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıyı -v yapmak istiyorum.

Cevap   : /chanserv devoice #Egitim HelperNick

4Halfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv halfop #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek istiyorum.

Cevap   : /chanserv halfop #Egitim HelperNick

Dehalfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -h yapmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv dehalfop #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıyı -h yapmak istiyorum.

Cevap   : /chanserv dehalfop #Egitim HelperNick

Protect : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv protect #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek istiyorum.

Cevap   : /chanserv protect #Egitim HelperNick

Deprotect: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -a yapmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv deprotect #kanal nick

Örnek    : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıyı -a yapmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv deprotect #Egitim HelperNick

Invite   : +i (davetsel) modunda olan bir kanala girebilmek için kullanılır.

Kullanım : /chanserv invite #kanal

Örnek    : Egitim kanalı davetsel modda iken kanala nasıl girebilirim?

Cevap    : /chanserv invite #Egitim

Unban    : Kanalda kendi banımızı açmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv unban #kanal

Örnek    : Egitim kanalında kendi banımı nasıl açabilirim.

Cevap    : /chanserv unban #Egitim

Kick    : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı kanaldan atmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv kick #kanal nick sebep

­Not­     : Sunucumuzda kick sebebi olarak yazılacak metin en fazla [1]307 karakter[1] olabilir. (/version => Kicklen=307)

Örnek   : Egitim kanalından nicki HelperNick olan kullanıcıyı atmak istiyorum.

Cevap   : /chanserv kick #Egitim HelperNick Test

Topic   : Kanala chanserv kullanarak başlık yazmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv topic #kanal mesaj

­Not­     : Sunucumuzda topic olarak yazılacak mesaj en fazla [1]307 karakter[1] olabilir. (/version => Topiclen=307)

Örnek   : Egitim kanalına Help is a of Egitim diye bir başlık yazmak istiyorum.

Cevap   : /chanserv topic #Egitim Help is a of Egitim

Clear   : Kanalda belirtilen parametreleri sıfırlamak için kullanılır.

[1]* Modes[1]: Kanala /mode #kanal ±mode komutu ile verilmiş modeleri sıfırlamak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal modes

Örnek    : Egitim kanalının modelerini sıfırlamak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim modes

[1]* Bans[1] : Kanaldaki banların tümünü açmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal bans

Örnek    : Egitim kanalındaki banların hepsini kaldırmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim bans

[1]* Exceptions[1]: Kanaldaki ban korumalarının (+e) hepsini kaldırmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal exceptions

Örnek    : Egitim kanalındaki ban korumalarını kaldırmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim exceptions

[1]* Invites[1]: Kanaldaki invite korumalarının (+I) hepsini kaldırmak için kullanılır.

Kullanımı : /chanserv clear #kanal invites

Örnek     : Egitim kanalındaki invite korumalarını kaldırmak istiyorum.

Cevap     : /chanserv clear #Egitim invites

[1]* Users[1]: Kanaldaki tüm kullanıcıları kanaldan atmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal users

Örnek    : Egitim kanalındaki tüm kullanıcıları atmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim users

[1]* Ops[1]: Kanaldaki tüm opları -o yapmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv clear #kanal ops

Örnek: Egitim kanalında opların hepsini -o yapmak istiyorum.

Cevap: /chanserv clear #Egitim ops

[1]* Halfops[1]: Kanaldaki tüm halfopları -h yapmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal halfops

Örnek    : Egitim kanalındaki halfopların hepsini -h yapmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim halfops

[1]* Voices[1]: Kanaldaki tüm voiceleri -v yapmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal voices

Örnek    : Egitim kanalındaki voicelerin hepsini -v yapmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim voices

Status   : Kullanıcının, kanalın erişim listesinde ki seviyesini öğrenmek için kullanılır.

Kullanım : /chanserv status #kanal nick

Örnek    : HelperNick nickinin Egitim kanalındaki erişim seviyesini öğrenmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv status #Egitim HelperNick

Akick    : Kanalın autokick listesini düzenlemek için kullanılır.

Kullanım : /chanserv akick #kanal add/del/list/view/count/enforce veri

­Not­      : [1]Chanserv Akick Komutları[1] konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Chanserv hakkında servislerden yardım almak için [1]/chanserv help[1] komutu kullanılır.

Chanserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için [1]/chanserv help commands[1] komutu kullanılır.

* [1]Chanserv Genel Komutları[1] konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

Proje Sahibi : Linux

Updated: 27 Ekim 2022 — 15:04

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir