Hakkımızda

Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır [Kur’an, Asr 103]

Bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan ALLAH’a aittir. Bağışlayıcılığını istiyoruz, yardımını istiyoruz ve O’nun rehberliğine ihtiyacımız var. Kendimizdeki ve eylemlerimizdeki kötülüklerden O’na sığınırız. Yalnız ALLAH’a ibadet eder, ondan yardım ve kulluk dileriz. Hz.Muhammed’in (S.A.V.) onun kulu ve elçisi olduğunu, onun üzerine, ailesine, yoldaşlarına ve Son Güne kadar haklı olarak yönlendirilmiş seleflere olan barış ve nimetler olduğuna tanıklık ediyoruz. AMİN.

İnanç veya uygulamada, yukarıdaki ilkelerden sapan herhangi bir mezhep veya siyasi ideolojiyle uzaktan veya yakından herhangi bir bağımızın olmadığını bilmenizi istiyoruz.

Sadece O’nun hoşnutluğunu kazanmak ve aramak için yaptığımız çabalarımızı kabul etmesini, bilgi ve cehalet eksikliğimizden dolayı yaptığımız herhangi bir yanlışlıktan bağışlanmamızı isteriz.

Konu Başlıklarımız

Site Hakkında

İslami Sohbet Sitesi; İslam’a davet, bilim, eğitim alanında faaliyet gösteren bir site olup Soru soran kişinin Müslüman olup olmadığına bakılmaksızın, mümkün olduğunca İslam dini ile ilgili görüş ve cevapları kolay ve eksiksiz bir şekilde sunarken sağlam kaynaklara dayanarak vermeyi amaçlar.

Dini Sohbet Sitesi

Vizyon:

İslam ile ilgili ansiklopedik bilgiler

Misyon:

Dini Sohbet Sitesi; davet, ilim ve eğitim sitesi olup sağlam kaynaklara dayalı, yeterli ve kolay bir şekilde bilimsel cevapları ve istişareleri sunmayı amaçlamaktadır.

Doğru bilgiyi sağlayarak İslam’ın doğru temsilini teşvik etmek ve böylece Gerçeği aramak ve harekete geçmek için bireysel sorumluluğu teşvik etmek.

Tüm dünyadaki Müslümanlara yönelik baskıların kapsamını ve Müslümanları ve İslam dinini Dünya’nın karşısında yok etmek için varolan komplolar hakkında bilinçlendirmek.


Web sitemizde bulunan resim ve yazılarda telif hakkıyla korunan bir materyal bulursanız iletişim bölümündeki adreslere lütfen e-posta ile bildirin;

Ayrıca, web sitemizde bulabileceğiniz hatalar ve / veya kopuk bağlantılar hakkındaki yanıtlarınız için teşekkür ederiz.

Sitemiz, Müslüman ve gayri Müslimlerden gelen şer’i, psikolojik veya sosyal konularla ilgili sorulara cevap vermekten memnuniyet duyar.

Sitenin Amaçları:

1-İslam’a davet etmek ve İslam’ı yaymak.

2- Şer’i ilimleri yaymak ve Müslümanların arasından cehaleti kaldırmak.

3- Kaynaklara dayanan şer’i cevapları vermek suretiyle insanların ihtiyaçlarını karşılamak.

4- İslam hakkındaki şüphelere cevap vermek.

5- Şer’i, psikolojik veya sosyal konularda bilimsel istişareler vererek insanlara yaşam alanında doğru yönlendirmek.

Sitenin Menheci:

Sitemiz, Ehli sünnet ve cemaat akidesine bağlı kalarak, Salih selefe uyarak faaliyet göstermektedir. Cevapların kesinlikle Kur’an ve sahih hadislerden olmasına dikkat eder, ayrıca dört mezhep imamı; Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel gibi geçmiş ve çağdaş büyük alimlerin sözlerine yer vermektedir.  Ayrıca Fıkıh komiteleri, farklı şer’i alanlarında uzmanlığı olan ve araştırma yapan ilim talebelerin görüşlerine de yer verilmektedir.

Sitemiz, kısır döngü tartışmalara, küfürlü ve faydasız konulara girmekten sakınır.

Allah’tan doğru yolda sebat, işlerimizde azimet umar; Allah’ın razı olup sevdiğine muvaffak olmamızı dileriz.