Seyyidül İstiğfar Duası

By | 16 Ocak 2016


Seyyidül İstiğfar Duası


SEYYİD’ÜL- İSTİĞFAR DUASI


Bu dua konusunda şöyle bir hadis nakledilir. Resulullah (s.a) buyurdu ki; “Istiğfar dualarının en değerli ve en üstünü şöyle demendir:

“Allâhümme ente Rabbî, Lâ Ilâhe Illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike me’steta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fe’gfirlî fe innehû lâ yeğfiru’z- zünûbe illâ ente”


Anlamı:”Allah’ım! Sen benim Rabbımsın! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim, günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez.”


Hz. Muhammed (s.a.s) daha sonra şunları ekledi: “Kim bunları inanarak sabahleyin söyler de akşam olmadan ölürse, o kişi Cennet ehlindendir. Yine kim bunları inanarak geceleyin söyler de sabaha ulaşamadan vefat ederse Cennet ehlindendir” (Buhârî, Deavât, 2).


Etiket: Seyyidül istiğfar duası, istiğfar, tövbe duası, en büyük tevbe , en güzel tevbe duası, günahlardan af dilemek için dua, mağfiret duası, af duası, af dilemek, allahtan bağışlanmayı dilemek için dua, istiğfar, büyük istiğfar, istiğfar dualarının en büyüğü

Bir Cevap Yazın