Rüyada Namaz Kılmak

By | 18 Ekim 2015

Rüyada Namaz Kılmak Namazla alakali tabirler oldukça çoktur. Hemen hemen herkes rüyasinda namaz kildigini görür. Bütün ayrintilariyla namaz hakkindaki tabirleri kaydedecegiz. Rüyada görülen namazlari; farz namazi, cuma, nafile vebayram namazlari olarak ayri ayri tabir edilirler, Rüyada farz namazikilmak, büyük memuriyete, reislige, emaneti yerine getirmeye, Allah’infarz kildigi seyleri yerine getirmeye, korku ve endiselerden eminolmaya isarettir. Abdestli olarak normal sartlarina riayet ederek, rükuve secdelerim tam yerine getirerek kibleye dönmek suretiyle farz namazkildigini gören kimse Allah’in farzlarindan birim yerine getirir.Zulmen birisinden aldigi mali veya birisine olan borcu öder. Aynizamanda yaramaz ve çirkin islerden de sakinir. Bazi tabirciler, farznamazi kildigini gören kimse, sözünde durur, küs oldugu birisi varsaonunla da barisir, imam olan birisi rüyada farz namaz kildigini görse,borçlanir veya tazminat öder. Rüyasinda ögle namazi kildigini ve onubitirdigini gören kimse maksadina nail olur. Dünyevi ve uhreviislerinde kendine yardim edilir. Çünkü rüyada namazi tamamlamak arzuettigi seyin tahakkukuna isaret sayilmistir. Bu rüyayi gören borcundandolayi hapis ise, baski onun borcunu öder. O da hapislikten kurtulur.Bir kimse bulutsuz berrak bir havada ögle namazim kildigini görenkimse, kendisinl de sevinçli hissederse, yapacagi islerde kendisineyardim edilir. Fakat bulutlu havada ögle namazim kildigini gören kimse,üzüntülü bir is yapar, ikindi namazim kildigini gören insan, kendisiveya baskasi için yemin eder; arzu ettigi bir kisim isler güçlüklemeydana gelir, ikindi namazim rüyada kilip da tamamlayamayan insaninisleri oldukça güçlesir. Rüyada aksam namazinin kilinmasi, yapilmasigereken islerin bitirilmesi île tabir edilir. Yatsi namazim kiliptamamlayan insanin ameli sona erip eceli yaklasmis sayilir. Yatsinamazim kildigini gören insan, aile balkinin geçimi hususunda ihtimamgösterir. Yatsi namazim ilk vaktinde kildigini gören insan, çolukçocugunu memnun edecek güzel bir iste bulunur. Sabah namazim kildiginigören kimse, yemeiçme ve giyim kusam gibi kendisine zaruri olan seylerihazirlamaya isarettir. Aksam namazi, islerinden kurtulmaya, yorgun içindinlenmeye isarettir. Vitir namazi, isleri gizlemeye isarettir. Bazende ögle namazi, tövbeye veya isten çikarilmaya isarettir. Çünkü öglenamazinda kible, Kudüs’ten çevrilmistir. Bazen de ögle namazi, seytanve düsmanla savasmaya isarettir. ögle zamani, siddetli sicak ve uykuvaktidir. Rüyada ikindi namazim kilmak yardim ve basariya ulasmayabazen de, hidayet, hayir ve korumaya isarettir. Aksam namazi, rüyayigörenin ana ve babasindan yahut kendisini söhretli, mevki ve faziletisebebiyle koruyan kimseden ayrilmasina ya da günesin kendisine isaretettigi bir kimsenin isinden çikmasina isarettir. Bir kimse rüyada yatsinamazim kildigini görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diger biryere gitmek için hazirlanmasina isarettir. Bazen de yatsi namazi, gözdeolan perdeye ve gözlerinin zayif görmesine isarettir. Bir kimseninrüyada sabah namazim kildigini görmesi, onun yapacagi yemine isarettir.Rüyada ikindi namazim kildigini gören kimse, güçlükten sonra kolayligaerisir. Rüyada aksam namazim kilan kimse, sonuçlanmis bir seyin tekrarmeydana gelmesine arzu eder ve ona yakin zamanda kavusur. Rüyada cumanamazi kildigini gören kimsenin muradi hasil olur ve arzu ettigi seyekavusur. Bag ve bostanda namaz kildigini gören kimse, Allah-u Tealayaistigfar eder. Ziraat yapilan bir yerde namaz kildigini gören kimseborcunu öder. Rüyada özürlü olarak namaz kildigini görmek, amelininmakbul olmadigina isarettir. Yan yatarak namaz kildigini gören kimsehastalanir. Namazi kilip bitirdikten sonra mescitten çiktigini görenkimse fazilet ve hayra nail olur. Hayvan üzerinde namaz kildigini görenkimseye büyük bir korku isabet eder. Halkla beraber imamin hayvanüzerinde bir kisminin uykuda, bir kisminin secdede ve bazisinin daayakta namaz kildiklarim görmesi, eger o kimseler savasiyorlarsa mansurve muzaffer olacaklarina isarettir. Rüyada dört rekatli farz namazimiki rekat olarak kilan kimse yolculuga çikar. Rüyada namaz kildigiesnada bal yedigini gören kimse oruçlu iken hanimi ile cinsîmünasebette bulunur. Rüyada dört rekatli farz namazim iki rekat kilankadin, o gün hayiz olur. Rüyada bir namazin vaktinin geçmekte oldugunuve o namazi kilacak bir yer bulamadigini gören kimsenin, din veyadünyaca arzu ettigi istegi güçlesir. Rüyada namazi, kasten vefarziyyetini inkar ederek terkettigini, tsiamiyeti hafife alir. Namazinfarz oldugunu kabul ederek terkettigini gören kimse için de tabiraynidir. Rüyada kilinan cuma namazi, ferahlik ve sevince, bayram vemevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya isarettir.Rüyada ramazan bayrami namazim kilmak, borcu ödemeye, hastanin iyiolmasina, sikintilardan kurtulmaya isarettir. Kurban bayrami namazi,hayir isleri üzerine olmaya, yapilan vasiyeti tutmaya ve adaklan yerinegetirmeye isarettir. Bazen de ramazan ve kurban bayram namazlan,düsmanla karsilasmaya isarettir. Rüyada kusluk namazi, Allah’a sirkkosmamaya ve yerine getirilen yemine isarettir. Bazen de kusluk namazi,sevinç yahut keder ve yemin etmeye isarettir. Oturarak namaz kildiginigören kimse, konusma ve isinde tereddüt eder. iki vakit namazi birvakitte kilmak, yolculuga isarettir. Bazen de bu rüya, düsmantarafindan çikacak fitneye isarettir. Namazi avret yeri açik olduguhalde kilsa, oruçlu iken fuhsiyatta bulunmaya yahut haram olan bir seyisadaka olarak vermeye isarettir. Ya da bid’at olan bir seye uyduguhalde dogru yolda olduguna isarettir. Korku namazi kildigini görmek,sirket kurmaya, hayrete düsmege, daginik olmaya veya hasta ileçekismeye isarettir. Rüyada namazda konusmak, hibe ettigi veya sükut yada tasdik ettigi seyden dönmeye isarettir. Rüyada, namazda asikarokunacak yerde asikar okudugunu gören kimse, eger hakimse, zulümlehükmeder, hakim degilse, bildigi bir hakikati veya bir mali inkar eder.Rüyada imamdan önce rükü ve secde yaptigini gören kimse, ana vebabasina veya itaat etmesi icabeden kimseye muhalefet etmesineisarettir. Rüyada teravih namazi kilmak, mesakkate düsmeye, borçödemeye ve hidayete ermeye isarettir. Yagmur namazi kilmak, korkuya,çoluk çocugunun nafakasini eksiltmeye, pahaliliga geçimdeki durgunluga.ziraat, mal ve tarla hususunda sikintiya düsmeye isarettir. Rüyadagünes ve ay tutuldugu vakit kilinan husuf ve küsuf namazim kildiginigörmek, Günes ve Ay’in isaret ettigi sahsin rahatliga kavusturulmasiiçin gayret etmeye isarettir. Bazen bu rüya, fasik bir kimsenin tövbeetmesine ve kafirin Müslüman olmasina, isarettir. Husuf ve küsufnamazim kildigini görmek, bir alimin ölümüne isarettir. Rüyada korkunamazi kilmak, ülfete, ittifak etmeye, sözlerin bir araya gelmesine vekorkudan emin olmaya isarettir, Rüyada cenaze namazi kilmak, namazikilinan kimseye sefaat etmeye isarettir. Rüyada ölü üzerine namazkildigini gören kimse, onun için çok dua ve istigfar eder. Namazi tamkilarsa duayi da tam yapar. Cenaze namazina imam olan kimse, münafikbir amir etrafindan vali tayin edilir. “Allah (C.C.) filan kimseyerahmet etsin” dedigini gören kimsenin günahlan affedilir, imaminarkasinda cenaze namazi kildigini gören kimse, ölüler için dua edilenbir mecliste hazir bulunur. Cenaze namazi kildigini gören kimse, dinibozuk bir kimse hakkinda aracilik eder. Rüyada nafile namaz kildiginigören kimse, dininin kemale ermesine ve Sünnet-i Seniyyeye uymasinaisarettir. Bir kadin rüyada erkeklere imam oldugunu görse, ölür. Çünkükadin, imamete selahiyetli degildir. Ve bu durum ancak o kadinin ölümüzamaninda erkekler tarafindan onun üzerine namaz kilmak suretiylemümkün olur. Namaz kilmayi ve okumayi bilmeyen bir kimse, rüyada imamoldugunu görse, ölür. Rüyada sünnet namazi kildigini gören kimse,Resülullah (S.A.V.)’in sünnetine uyar, necasetten temizlenir ve güzelhuylu olur. Nafile namaz kildigini gören kimse, ahirette kendisinelazim olacak seyleri yapmaya muvaffak olur. Bir kimse rüyada bir takiminsanlarla beraber teravih namazi kildigini görse, o kimselerinakrabalari hakkinda gereken iyiligi yaptiklarim görse, o kimselerinakrabalari hakkinda gereken iyiligi yaptiklarina, onlardan vahsetingittigine ve kalblerinin ferahlamasina isarettir. Bir kimse rüyadacemaatla namaz kildigini ve safin düzgün oldugunu görse, o cemaatinçokça tesbih okuyan bir kavim olduguna isarettir. Rüyada Allah rizasiiçin nafile namaz kildigini gören kimse, fakirse zengin olur ve hayraerisir. Rüyada teheccüd namazi kildigini gören kimse yüksek bir rütbeyenail olur. Rüyada regalb namazi kilmak, mevsimlere ve vaadim yerinegetirmeye isarettir. Rüyada kaza namazi kilmak, borç ödemeye veyagünahkar bir kimse için tövbe etmeye isarettir. Bazen de kaza namazikilmak, kafirin Müslüman olmasina, adagim yerine getirmeye ve taahhüdettigi bir seyi yapmaya isarettir. Rüyada oturarak namaz kilmak,acizlige, korkakliga ve cuz’l bir rizka kanaat etmeye isarettir.Otururken namaz kilmak, bazen babasinin veya hocasinin, ya da üzerindeilim hakki bulunan bir kimsenin hastaligi ile korkutulmaya isarettir.Rüyada tövbe namazi kilmak, günahlarin affolmasina isarettir. Egertövbe namazim bütün halk kilacak olsa, yagmur yagmasina isarettir.Rüyayi gören fakir ise, zengin olur, çocugu olmuyorsa, erkek bir çocuguolur. Rüyada tesbih namazi kilmak, hediyeye, bahsise, hayra ve iyi birsekilde geçindigine isarettir. Rüyada istihare namazi kilmak, rüyasahibinin uyanikken arzu ettigi bir seyde hayret ederek sasinpkalmasina isarettir. Rüyada istihare namazi kilmak, rüya sahibininyapmaya karar verdigi seyin sonucunun güzel olmasina isarettir,istihare namazi kilan tarikat ehlinden ise ve onun tarikatçaeksikligine isarettir. Rüyada kabre karsi namaz kilmak, caiz olmayanbir seyi hediye etmeye, bazen de bu rüya, fakire, verilmeye layik olankimseye ve hapiste bulunana sadaka vermeye isarettir. Rüyadatahiyyetü’l mescit namazi kilmak, akraba ve fakirlere sadaka vermeye vezalimlerden iyilik istemeye isarettir. Rüyada gündüzün veya gece namazkildigini gören kimse, salih amel islemekle Allah (C.C.)’a yaklasir.Rüyada namazda görüldügünü gören kimse, oyunla mesgul olmak suretiylenamazdan gaflet eder. Rüyada sarhos oldugu halde namaz kildigini görenkimse, yalan yere sahitlik eder. Cünüb oldugu halde namaz kildiginigörmek, gören kimsenin dini bozuk olur. Dogu ve bati tarafina namazkildigini gören kimse, islam dininden dönerek seriata muhalif birharekette bulunur. Rüyada arkasini kibleye dönerek namaz kildiginigören kimse, islam dinini tahkir eder. Bazi tabirciler, bir kimserüyada cemaatin kibleden baska bir yöne dogru namaz kildigini görse,onlarin valileri veya hakimleri görevlerinden alinir, dediler. Rüyadaalim bir kimseyi kibleden baska bir yöne dogru namaz kildigini veyaeh-l sünnetin hilafina bir amelde bulundugunu gören kimse, nefsaniarzularina uyar ve seriata muhalif bir harekette bulunur. Rüyadakibleden baska bir yöne namaz kilmak, caiz olmayan bir seyi yapmaklaAllah (C.C.)’a yaklasmayi ve insanlarin kalblerini kazanmayi kasdetmeyeisarettir veya rüyada yöneldigi tarata dogru yolculuga çikar. Rüyadadogu taratma namaz kildigini gören kimsenin, kötü yolda olduguna, halkaçokça iftira eden ve günah islemeye cür’etkar olduguna isarettir.Rüyada kibleyi bilmedigini veya kibleyi arastirdigini ve hangi taraftaoldugunu bilmedigini gören kimsenin, dininde hayret içinde oldugunaisarettir. Kibleden baska bir yöne beyaz bir elbise île namaz kildiginive Kur’an’i hatasiz okudugunu gören kimse, hacca gider.

Category: Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

66 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.