Rüyada Mezar veya Mezarlık Görmek

By | 18 Ekim 2015

Rüyada Mezar,Mezarlık Görmek Rüyada kabir, hapishaneyle tabir olunur. Rüyada bir mezarlikta bulundugunu görmek, bir suçtan dolayi aranmak-ta olduguna; bir mezarlikta bir cenazenin gömüldügünü görmek, bir suçtan dolayi tutuklandigi yerden tahliye edilecegine delalettir. Büyük bir mezarin üzerinde ayakta durdugu ve mezar tasinda-ki yazilan okudugunu görmek,bir büyük günah isledigine isaret-tir. Büyük bir alanda baska mezarlarolmadigi halde, kendisinin orada bir mezar kazdigini görmesi, ecelininyakin olduguna delil-dir. Rüyada bir mezar satin alarak, ölmeden Öncekendi mezarini yaptirip üzerine adini yazdirdigini görmek, tanidigi birkadinin evlenecegine delalet eder. Rüyada bir kabri bir mezarliktanalip baska bir mezarliga naklettirdigini görmek, kendisinin veyaço-cuklarini o mahallede bir ev yaptiracaklarina delalet eder. Kendievinin çatisinda bir mezar kazmak, ömrünün uzunluguna isaret-tir. Baziyorumculara göre kabir, evle tabir olunur. Rüyasinda bir kabirde yatipkalktigim, orayi kendisine ev olarak kullandigini görmek, fakirlesmegeisarettir. Rüyasinda aile halkindan birisine veya kendisine bir mezarkazdigini veya kazdirdigini görmek, o sehirde kendisi ve ailesi içinbir ev yaptiracagina veya satin alacagina delalet eder. Bir kimse-ninrüyasinda aile kabristaninda oldugunu ve orada ailesine ait mezarlarionardigini. topraklarini düzelttigini görmesi, ömrünün saglikli ve uzunolarak geçecegine delildir. Rüyasinda aile mezarliginda oldugunu vemezarlarin üzerine çiçek dikip suladigini görmek bir çocugu olacagina;mezar taçlari üzerinde kuslarin su içmesi için yapilan küçük oyuklardankusla-rin su içmek için geldiklerim, fakat kaplarin içinde subulunmadi-gi için içemediklerini görmek, onlar için dua etmekgerektigine delalet eder. Rüyasinda ölmedigi halde gömüldügünü görmek,kedere ve sikintiya isarettir. Kefenli bir halde bir mezarda yattiginigörmek, bir kadinla nikahlanmasina isarettir. Rüyasinda bir mezariaç-mak için topraklari kürekle kaldirdigini görmek, o ölünün hayattaiken yaptigi isi yapmaya çalisacagina isarettir. Eger ölü, hayatta ikenbir bilgin ise o kimse de bilgin, eger zengin ise zengin olur. Kazdigimezarda ölüyü görüp de onun sag oldugunu anlamak kazandigi malin haramolduguna ve edindigi bilginin de dogru oldu-guna delildir. Ölü birinsani mezarinda ölü görmek, muradina er-mekle yorumlanir. Rüyada birmezarlikta ölülerin kabirlerinden çiktiklarini görmek, eger mevsimkurak geçiyorsa. havanin uygun bir sekilde yagmurlu açacagina ve o yilhububatin bollasacagina Isarettir. Kirmani’ye göre; rüyasinda kendisiiçin veyahut baska biri için bir mezar kazildigini veya kazdiginigören, oturdugu yerde bir ev yaptirir. Bir mezari öptügünü görenin,ömrü uzun ve sagligi de-vamli olur. Ölmezden evvel mezara gömüldügünügören, hapishaneye girer yahut islerinde zorluk çeker. Bir mezarda ölügibi gömülüp fakat üzeri örtülmemis oldugunu gören, kadin ise evlenir,erkekse hapse girer. Mezarlar arasinda dolastigini ve açik mezarlaragirip çiktigini gören, kötü insanlarin evlerine girer, yahut zindanaatilir. Adim, künyesin!, kisiligini bildigi bir erkegin mezarinikazdigini ve gömülü olan adama ulastigini gören, o kisinin bulun-dugumeslege girer. Bir kisinin bir kabre indigini ve sonra çikip rü-yasahibini oradan kovdugunu gören, bir tutuklu tarafindan bir suçlasuçlanir. Bir kapali mezari kazip içinden yasayan bir adam çiktiginigören, sevince ulasir. Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada birininkendisini bir mezara soktugunu gören o kisi tarafindan bir tehlikeyeatilir. Rüyada bir mezara konuldugunu gören, bir ev satin alir. Mezardaüzerine top-rak örtüldügünü gören, mal sahibi olur. Mezarlikta toprakkazdi-gini gören, çok yasar. Bir bilinmeyen yerde, birçok mezarlargörmek bir takim kötü insanlara delalet eder. Taninmis mezar, Allah’inemriyle tabir olunur. Mezarin üzerinde yesillik görmek, me-zarsahibinin rahmette olduguna isarettir. Mezarliga giderek ibret aldiginigören, islerinde insafla hare-ket eder, Mezara giripte, taninmis biradamin kabrinin kendi evine dönüstügünü gören, kabir sahibininakrabasindan biri ile evlenir. Zengin bir adamin mezari üzerinde ayaktadurdugunu gören, dünyaliga ulasir. Bir mezarlikta mezarlar arasindadolasip bunlara selam verdigini gören iflas ederek dilenir. Bazitabircilere göre; bir mezarda oldugunu ve üzerinde bir sey yazilibulundugunu gören, hapse girer ve hapisten çikamaz. Kendisini mezardagörmesi, sikintida olmaktir. Ibni Sirin’e göre; rüyasinda mezarakonuldugunu gören sikintiya düser. Üzeri örtülü olmayarak mezardaoldugunu gören, uzun bir yolculuga çikar ve hayir ve menfaatle geridöner. Kendi mezari üzerinde ayakta durup, kendisine baktigini gören,günahlarindan kurtulur. Bir mezarda olup Münkir ve Nekir tarafindansu-al soruldugunu gören bir meseleden dolayi mahkemeye düser. Onlaradogru cevap verdigini gören, kendinden sorulan meseleden emin olur.Eger cevapta yanilirsa, fenadir. Mezardan çikarildigim, tekrar mezarakonuldugunu gören, devlet baskanindan hayir gö-rür. Ve sonrahapsedilir. Bu tabir devlet memuru olanlar hak-kindadir, Onlardan gayriolan rüya sahibi, kendi makam ve miktarina göre evvela hayra, sonrazarara ugrar. Bir baska rivayete görede: Rüyada kabristan görmek,va’za, Kur’an okumaya. aglamaya, Ölümü hatirlamaya. korkmaya vedünyadan alakayi kesmeye isarettir. Bazen kabristan görmek, alim vetakva sahibi kimselere ve Müslüman askerlerin yigitlerine isarettir.Bazen islam kabristani Müslüman askerlerin yigitlerine isarettir. Bazenislam kabristani Müslüman askerlerin çadirlarina ve Müslümanlarinorduyla karsilasmaya hazirlanmalarina isarettir. Bazen de kabristan,zina yapan kadinin evine isarettir. Bir kimsenin eline rüyada cahiliyetzamaninda olan kabristandan kiymetli bir sey geçmesi kazanç veyaganimet yoluyla helal rizik elde etmeye isarettir. Rüyada kabristangörmek, korkanlar için emniyet, korkusuz halde olanlar için dekorkudur. Kabristani görmek, korku ve ümide, sapikliktan sonra hidayetedönmeye isarettir. Müsriklerin kabristanini görmek, üzüntü ve kedere,korkuya, dinde süpheye, bid’at yerlerine, tenha ve issiz hapishaneyeisarettir. Zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler içinhapistir. Kabristain, tekke vs. gibi ibadethaneye, dünya ve masivadanfarig olmaya, aglamaca ve mevizelere isarettir. Bazen de kabristanölüme isarettir. Zira kabristan ölülerin evidir. Bazen kabristan,kafirlerin ve ehli bid’atin evlerine v/e zimmilerin mahallesineisarettir. Bazen de fesad ve helak edici ameller ile kendilerinezayiflik gelmis olanlarin ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölügibi sarhoslarin bulundugu meyhanelere, namaz kilmayan ve Allah’izikretmeyen, Allah için hiç bir ameli olmayan gafillerin yerlerineisarettir. Bazen kabristani, hapis kimseye isarettir. Kabristanagirdigini, özellikle orada bir bina yapmis oldugunu gören kimse hastaise bu hastaligindan ölerek kabristana girer. Hasta degilse rüyayigörenin durumuna bakmalidir: Eger oraya girdigi zaman korku ileagladigini yahut Kur’an okudugunu yahut kibleye dönerek namaz kildiginigörse, hayirli kimselere ve zikir halkasina dahil olarak ibadet vetaate nail olur. Gördügü ve isittigi seylerden menfaatlanir. Orayagirdiginde çiplaksa ve gülüyorsa, kabirlerin üzerine de sidikyapiyorsa. yahut ölülerle birlikte yürüyorsa, o kimse serli ve asiklarzümresine girer ve onlarin hallerini benimseyerek tercih eder. Ezan ilekabristana girdigini gören kimse vaaz ve nasihatten anlamayan kimseyenasihat yapar. Sözüne kulak asmayacak bir adama iyilikle emreder. Cahilv/e gafil yahut hepsi kafir olan bir kavim arasinda dogrulukla sehadetve hakki ifaya çalisir. Bilinen kabristanlar hak ve sabit olan biristir. Bundan dolayi, böyle bir yere nefsin iman etmesi için girdiginigören kimse, girdigi o [kabristandan iyilik ve hikmetle konustugunu vetövbe ederek Hakka döndügünü görse, hayirli bir hizmete girer ve ondainsafli olarak hareket eder. O) kabristana girdiginde nefsinikötülüklerden menetmeyip ders almayan kimse, gafletle davranacagi birhususta bulunur. Kabristana girip ölülerin kemiklerini çignediginigören kimse. Bir tecrübe ve imtihandan geçinilir.

Category: Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

349 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.