Rüyada Kan Görmek

By | 21 Ekim 2015

Rüyada Kan Görmek Damardan kan akması zengin için mal noksanlığına, yoksul için eline malgeçmesine, Dişlerden kan çıkması akraba yüzünden üzüntü ve kederedöşmeye, Burundan az kan akması üzüntü ve kederden kurtulmaya, çok kanakması mal noksanlığına, Vücuttaki bir yaradaan çıkan,elbise ve bedenilekeleyen kan haram kazanca; zarar, hasar ve kedere; elbise ve bedenilekelemeyen kan haram ve şüpheli şeylerden karunmaya, Kılıç, mızrak vb.darbesiyle vücudun iltihaplı kısmından çıkan kan sıhhat ve afiyete,yolcu ise salimeneve dönmeye, Kan içmek haram mala, kan birikmiş biryere düşmek şüpheli kazanç sağlamaya, Kanın cilt ve deriden acıhissetmeden akması sıhhat ve esenliğe, Hayız kanı genç kız için kocaya,hamile kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilen kadın için hastalığa,Arkadan kan çıkması günahı terk etmeye, bu kan çevreyi ve elbiseyilekeler ise haram kazancın elden çıkmasına, Yara olmadığı haldevücuttan kan çıkması memur için rüşvet almaya, halktan biri için zararauğrmaya delalet eder. (AyrıcBakınız; Kan Aldırmak.)Rüyada kangörülmesi, savaş ve felaket haberi olarak yorumlanır. Hayal kırıklığınauğrayacak ve üzüntülü günler yaşayacaksınız demektir. Arkadaşlarınızadikkat edin demektir. Kan aldırmak dinlenmeniz gerektiğine yorumlanır.Rüyada kan görülmesi, savaş ve felaket haberi olarak yorumlanır. Hayalkırıklığına uğrayacak ve üzüntülü günler yaşayacaksınız demektir.Arkadaşlarınıza dikkat edin demektir. Kan aldırmak dinlenmenizgerektiğine yorumlanır. Çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak ve mutsuzolacaksınız. Garip ve esrarengiz arkadaşlardan uzak durun. Sağlığınızada dikkat etmenizde yarar var. Rüyada kan görülürse yorum yapılmaz.Önemsizdir. Rüyada kan görmek, haram malla yorumlanir. Rüyasindabirinin bir yerinin kana bulastigini görmek, mal sahibi olacaginadelalet eder. Bir kimsenin rüyada kendi gömlegine baskasinin kanininbulastigini görmesi, o kimsenin arkasindan ona ait konusmalar geçtigineisarettir. Gömleginin hayvan kaniyla lekelendigini görmek, bir hirsiztarafindan kendisine yalan bir söz söylendigine; kendi gömlegi onu alipyirtan bir vahsi hayvanin kaniyla lekelenmis ise, kendisine düsmantarafindan bir söz söylendigine; gömlegine eti yenilen bir hayvan kanibulasmis ise, ona se-refli ve zengin biri tarafindan yalan bir sözsöylenmis olmasina ve bu yalanlardan sonra, kendisinin haram bir malasahip olacagina delalet t eder. Seyyit Süleyman Hüseyni’ye göre; kaninrüyada insan vücudunun herhangi bir yerinden akmasi, sagliga veselamete isaret-tir. Bazi yorumculara göre de, vücudun herhangi biryerinden kan çikmasi veya yara oldugunu görmek, saglik ve zenginligedelildir. Rüyasinda akan insan kan görmek günahlarindan siyrildigina.ve çirkin islerden uzak olacagina isarettir. Kan kuyusuna düstügünügörmek, haram mal edinmektir. Önünde içi kan dolu bir çukur oldugunugörmek, kaninin akarak topraga karisacagina delalet eder. AbddülganiNablusi’ye göre: herhangi bir sebep olmadigi hal-de, vücudunun biryerinden kan aktigini gören, zengin ise kanin miktari kadar para veyamali eksilir, fakir ise o kadar para veya mal sahibi olur. Ibn-iKesir’e göre; rüyada görülen kan, sahibinin hayatina, yasantisina.kuvvet ve kudretine, mal varligina, giydigi elbiselere ve bu gibihayatinda yasamasina yardimci olan seylere delalet eder. Kanin vücuttançiktigini görmek ugursuzluktur. Bu sebeple vücuttan sebepsiz olarak kanakmasi sikinti ve üzüntüden kurtul-mak demektir. Ibn-i Sirin’e göre;vücuttan çok fazla akan kan. ana, baba, ço-cuk veya arkadas tarafindangelen menfaatlerin kesilmesine, ya-hut malinin bir kisminin elindençikacagina, elbiselerinden bir kisminin satilmasina, veya sevdiklerininbirisinden ayrilacagina isarettir. Rüyada kendi kanini içtigini görmek,bu kimsenin büyük bir si-kinti ve kedere kapilacagina, veya borcunubaska birisinden borç alarak, ödeyecegine delalet eder. Rüyadakadinlarin adet kanini görmek, genç kizlar için kocaya, hamile kadinlariçin düsük yapmaya, yasli kadinlar için hastaliga delalet eder.Rüyasinda arka küreklerinden kan aktigini görmek, günahlarindankurtulduguna, bu kanin vücuduna bulastigini gör-mek, haram mallarininelinden çikmasina isarettir. Cafer-i Sadik’a göre; insan kani, mal vepara ile de tabir edilir, bu yüzden kendi vücudundan kan çiktiginigörmek, çikan kan kadar malinin veya parasinin elinden çikacaginadelildir. Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen kan, haram malayahut rüya sahibinin isledigi günaha, yahut kendisiyle günahkazanilacak bir fiile isarettir. Bundan dolayi kana bulandigini görenkimse mal sahibi olur. Yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunur.Eger rüyada kendi gömleginde bilmedigi yerden gelmis bir kan oldugunugörse, o kimse üzerine yalan bir söz söylenir. Gömleginin kedi kaniylabulandigini gören kimseye bir hirsiz tarafindan yalan bir söz söylenir.Eger kendi gömlegini aslan ve yirtici bir hayvan kaniyla bulastiginigörse, o kimseye galip olan zalim bir kimse yalan bir söz söyler. Egergömlegini koç kaniyla bulastigini görse, ona serefli, zengin vekuvvetli bir kimse yalan bir söz söyler. Yalandan sonra kaninnispetince haram mala nail olur. Kanin, rüyada cilt ve deriden akmasisihhat ve selamettir. Bazi tabirciler, bir kimse vücudundan kançiktigini ve yara oldugunu görse, o kimseye beden sagligi ve çok malgelir. Eger kaybolmussa sag olarak döner, hayir ve sevince nail olur.Insan kani içtigini gören kimse mal ve menfaata nail olur ve bütünfitne ve belalardan kurtulusa erer, Bazi tabirciler, insan kaniiçtigini gören kimse günahtan ve yaramaz hareketlerden kaçinir veçirkin islerden kurtulur, dediler. Kan kuyusuna düstügünü gören kimse,kana yahut haram mala müptela olur, denilmistir. Kendi üzerinde kangören kimsenin üzerine söylenecek yalana isarettir. Herhangi bir kasitolmadan, kan aldirmaksizin ve yara olmaksizin vücudundan kan aktiginigören kimse zengin ise kanin aktigi kadar mali elinden çikar. egerfakir ise o miktarca eline mal geçer. Bir kimse rüyada kan çukurunadüstügünü görse, onu heyecana ve izdiraba atacak bir kana isarettir.Rüyada görülen burun kani çok akici ve ince olursa, burnu akan kimseyeisabet edecek haram mala, eger kan kati olursa düsük yapilan erkekçocuga isarettir. Rüyada burnunun kanadigini ve burnunun kanininkendisine fayda verecegini düsünüyorsa, o kimseye amirinden hayirisabet eder. Eger kanin ona zarar verecegi düsüncesi varsa. o kimseamirinden bir söz erisir. Eger burnundan bir veya iki damla kan aksa, okan menfaattir. Eger kanin çikmasindan sonra kendisinin kuvveti gitse okimse fakir olur. Kanin çikmasindan sonra kendisine kuvvet gelse okimse zengin olur. Burnundan akan kani elbisesine bulassa o kimseyekötü mal ve günah isabet eder. Eger burnunun kani hiçbir seye bulasmasagünahtan kurtulur. Eger yol üzerine damladigini görse, o kimse malininzekatini verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya tasaddukeder. Burnunun kanadigini gören kimse günahtan çikar. Bazilari,burnunun kanadigini gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur,dediler. Bazilari da burun kani, kisiye reis tarafindan gelecek kandir.Bir kisim tabirciler ise. burun kam, hatira gelmedik bir yerden üzüntüve sikintidir, dediler. Rüyayi gören, burnundan akan kan ile kendisindebir rahatlik hissetse bu halde zekat yahut elbise veya söhreteisarettir. Kan sahibinin hayatina, kuvvet ve malina ve onu teminatialtinda bulunduran yardimciya yahut elbise vs. gibi seylerden onu örtengiysilere, yahut iyilik ve kötülükten kazandigi seylere isarettir.Bazen, haddinden fazla çikan kan, rüya sahibinin yardimcisi bulunan anababa yahut çocuk ya da ortak tarafindan gelen menfaatin kesilmesineisarettir. Bir kimse rüyada kendi kanini içse, o kimseye üzüntü, kederve mesakkat isabet eder. Adet kani, bekar kiz için kocaya, gebe kadiniçin düsük yapmaya, hayizdan kesilmis kadin için de hastaligaisarettir. Arkasindan kan çiktigini gören kimse günahtan çikar. Egerkan kendisine bulassa ondan haram mal çikar, insan kani ev halkinin. evsahibinin az harcamalarina. Bazen de bu rüya. arkada olan hastaligaisarettir.Çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak ve mutsuz olacaksınız.Garip ve esrarengiz arkadaşlardan uzak durun. Sağlığınıza dikkatedin.Rüyada vücudunuzda yara olmadığı halde kan görmek; zararauğramaya, rüşvet almaya ve rüşvet teklif etmeye, kanın yaralardanaktığını görmek; üzülmeye, kan içmek; haram mala ve haksız yere kandöküleceğine, ağzınızdan kan geldiğini görmek; iftaira atacağınıza veyalan söyleyerek birini kandıracağınıza, damarlarınızdan kan aktığınıgörmek; zengin iseniz fakir düşeceğinize, fakir iseniz zenginolacağınıza, erkeklik organından kan geldiğini görmek; evli isenizeşinizin çocuğunu kaybedeceğine, bekar iseniz bir zararauğrayacağınıza, makattan kan geldiğini görmek; sağlığınızınbozulacağına ve kederleneceğinize, bir yarde birikmiş kan görmek;görülen yerde haksızlıklar olacağına, kan gölü veya çeşmeden kanakığını görmek; görülen yerde kan döküleceğine, burnunuzun kanadığınıgörmek; üzüntülerinizin sona ereceğine, burnunuz çok fazla kanarsazarara uğrayacağınıza işarettir.

Category: Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

66 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.