Rüyada Diş Görmek

By | 26 Ekim 2015

Rüyada Diş Görmek Kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder İst dişler babatarafından, alt dişler anne tarafından akrabalara; İst çenedeki iki öndiş baba ve amcaya; alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına, Budişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma, dişinn temsil ettiğiyakının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatınaa;bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumununiyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma, Diş oynaması hastalığa, Dişkiri yahut kokusu kötü şöhreteve sünnete uymamaya, Diş parlaklığı vegüzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya, Dişlerdegörülen düzensizlik, ev halkındaki uyumsuzluğa, Fazla diş akrabadangörülecek iyiliğe, Küçük diş güzelliğe, büyük diş müjde yahutkorkutmaya, Kadının dişinin kucağına düşmesi salimen doğum yapmasına,hamile değilse ele geçecek dünyalığa, Diş ağrısı aile bireyleri yahutakrabadan gelecek sıkıntıya, Gümüş diş asalet ve güzel ahlaka, altındiş kadın için kız çocuğuna yahut mutululuğa, odun. taş vs.den yapılmışdiş faydasız akraba ve boş gayretlere, Ağrıyan dişe ilaç sürmek yahutonu çektirmek gam ve kederden kurulmaya, Ağzında tek diş kaldığınıgörmek ömrünün bir yıl sonra biteceğine, Diş bazen yıllara, Efendimizingüzel söz ve davranışlarına; Diş kamaşması aile fertlerindenkaynaklanacak geçici sıkıntıya, Dişlerinin tamamen düştüğünü görmekbütün akrabalarından daha çok yaşamaya, Diş düşmesi borçlunun borcunuödemesine, Düşen yahut çıkan dişi gömmek yahut bir şeye sararaksaklamak akrabadan yahut aHastalığa yakalanacağının işaretidir.Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınızanlamındadır. Hastalığa yakalanacağının işaretidir. Dişlerinizindöküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınız anlamındadır.Hastalık işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz, yakında kötübir haber alacağınızın işaretidir. Bu bir ölüm haberi bileolabilir.Sağlıkla ilgili sorundur. Diş çektirdiğini gören kimse ölümhaberi alır. Çürük diş hastalıktır.Rüyada dis görmek ev halki veakrabalikla yorumlanir. Üst kat disler erkek, alt kat disler kadin veazi disleri ev halkinin reisi olarak tabir edilir. Rüyada her hangi birdisinin yaninda yeni bir dis çiktigini görmek, bir akrabadan hayir vemenfaat görecegine; disleri arasinda seyrek ve açik yerleri görmek,akraba ve ev halki arasinda bir geçimsizligin çikacagina delalet eder.Halk arasinda büyük dis makbul oldugu için dislerin büyük oldugunugörmek, rüya sahibinin sevildigine ve sayildigina isarettir. Dislerinibozuk ve sallanir bir sekilde görmek zafiyete; disleri temiz ve güzelbir sekilde görmek, keder ve sikintidan kurtulmaya, cömert ve iyiliksever biri olduguna; dislerin uzun ve beyaz oldugunu görmek, kuvvet vecesarete; yeni dogmus bir çocugun dis çikardigini görmek, bela vemusibete yorumlanir. Rüyada disinin düstügünü ve onu düstügü yerdenaldigini görmek, yeni bir çocugunun dogacagina; düsen disi arayip dabulamamasi akrabasindan birinin vefatina; dislerinin her birinin veyabir kaçinin uzadigini görmek, akraba ve ev balkinin mallarinin elindengidecegine; dislerinin birinin veya bir kaçinin kisaldigini görmek,akrabalarinin mallarinin azalacagina isarettir. Ibni Kesir’e göre;rüyada dislerin küçüklügü güzellikle, büyüklügü ise müjde ile tabirolunur. Dislerinden birinin kucagina, elbisesinin etegine veya elinedüstügünü görmek, iki sekilde tabir olunur: Hamile kadinin dogurmasinaveya eline mal geçip bundan faydalanmasina. Bütün dislerinindöküldügünü görmek üç sekilde yorumlanir: Kendisinin veyaakrabalarindan birinin ölümü, elinden bütün mallarinin çikmasi, fena vedar bir rizk. Agriyan bir disine ilaç koydugunu görmek veya o disiçektirmek hayir ve menfaate, kederden ve sikintidan kurtulmaya; dökülendislerinin yerine yeni dislerin çiktigini görmek, akrabalarininkendisine karsi olan kin ve düsmanliklarinin geçtigine delalet eder.Agzinda tek dis kaldigini görmek, ömründen bir sene kaldigina; agzindaaltin bir dis bulundugunu görmek, büyük bir isten para kazanacaginaisarettir. Agizda bulunan her dis bir yil ömre delalet eder. Bir baskarivayete görede: Rüyada görülen dis, ecelin sona ermesine ve ezeldetakdir edilen ömre isarettir. Dislerin hepsi, aileye, kabileye, kiz veerkek evlada isarettir. Disler mala, binilecek hayvana, hayvanlara,icara verilen emlak ve tarlaya, hububat, ölüm ve hayata, ayriligi vebirlesmege isarettir. Disler emanet ve gizli seylere isarettir. Dislerinsanin ev halkidir. Üst çenedeki disler, rüya sahibinin babasitarfindan olan akrabalaridir. Alt çenedeki disler ise, anne tarafindanakrabasidir. ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dislerdenalt çenedeki iki ön dis, rüya sahibinin neslinden meydana gelmis olanen yakin kimselerdir. Üst çenedeki olan iki ön disler de baba ileamcadir. Bunlarin sag taraftaki baba, sol taraftaki amcadir. Rüyasahibinin babasi ve amcasi yoksa, o iki ön dis, iki erkek kardesidirveya iki çocuktur ya da sefkatli iki dostudur. Köpek disleri, rüyayigörenin amca ogullaridir veya amca ogullari gibi iki dostudur. Köpekdislerinin yanindaki dis rüya sahibinin ailesi arasinda her yönüylekendisine itimad edilen ve onun üstünde baska bir kimse bulunmayanbaskanidir veya onun yerine geçen baskanin dostudur. Ön azi disler dayive dayi ogullari veya ögüt vermede onlann yerine geçenlerdir. Arka azidisler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçükerkek çocuklaridir. Alt çenede bulunan iki ön disler, anne ve haladir.Bunlann sag tarafta olani anne, sol taraftaki haladir. Eger rüyayigörenin anne ve halasi yoksa, o disler onun kiz kardesi veya kizkardeslerinin iki kizidir. Ön iki dislerin yanlarindaki sivri disler,rüya sahibinin amcasi veya hala kizidir. Bunlari takip eden diger sivridisler, rüya sahibinin allesinin büyügü ve her yönüyle kendisine lümadedilen baskani veya onun yerine geçecek bir kimsedir. Alt çenedebulunan ön azi disler, rüya sahibinin teyzesi veya dayi kizidir. Arkaazi disler, rüya sahibinin aile halkindan uzak akrabalari vebüyükannelerdir. Dislerden birisinin rüyada oynamasi hastaliktir. Disindüsmesi veya kaybolmasi yukarda da izah edildigi gibi, disin temsilettigi sahislardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir dahagöremiyecegi bir sekilde ortadan kaybolmasidir. Eger rüyada disiniçikarsa ve onu bir yere gömmesi, disin tabirde temsil ettigiakrabasinda eline mal geçer. Eger disi gömerse, disin tabirde temsilettigi akrabasi ölür. Diger dislerin tabiri de böyledir. Ön dislerininfazla uzun, güzel ve beyaz oldugunu gören kimsenin baba ve amcasi mal,dünya ve söhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki ön disleriyle beraberbirer benzerlerinin daha bittigini gören kimsenin, aile halki artar.Bazen de dis, ogul veya erkek kardesle tabir edilir. Dislerinin çesitlisekilde uzadigini gören kimse, ailesi ile münakasa eder, onlarlageçinemez. Dislerin uzadigini ve büyüdügünü gören kimsenin, evindemeydana gelecek münakasaya isarettir. Dislerinin siyahlanmis ve çürümüsoldugu halde düstügünü gören kimse, bütün sikinti ve sereflerdenkurtulur. Rüyada bütün dislerinin oynadigini gören kimsenin aile halkiarasinda münakasa çikar. Rüyada kalbinde dis bittigini gören kimseölür. Dislerini çikardigini gören sahis, zorla malini sarfeder veyaödemesi gereken bir seyi öder. Dislerim sararmis ve siyahlasmis görenkimsenin, aile balkinin yapacaklari bazi çirkin hareketlerden dolayimeydana gelecek bir ayiptan dolayi rüya sahibinin yüzü kizarir.Dislerinde pis ve kötü bir koku oldugunu gören kimsenin ailesinin kötüisimle anilmasina isarettir. Dislerinin çürümüs oldugunu görenkimsenin, ailesinin durumu zayiflar. Halkin kendisin disleriyleyedigini veya isirdiklarim görse, o sahsin halka mesleki ögretmeyeimkani varken ögretmedigine isarettir. Dislerinin kirildigini görenkimsenin, akraba ve dostlarindan birisi ölür. Bu rüya hastaliga ve buhastaliktan kurtulamayip ölmege isarettir. Bazi tabirciler, tabirdeuygun olan, agzi ev halki mesafesinde tutulmalidir, dediler. Bundandolayi agzin sag tarafinda bulunan disler, erkeklere solda bulunanlarda bütün insanlar hakkinda kadinlara isarettir. Sag taraftaki disler,erkek ve kadinlarin yaslilanna, sol taraftakiler de gençlerineisarettir. Önde bulunan sivri ve yanlanndaki disler, çocuklara, ön azidisler, hizmetçilere, arka azi disler ise, halkin yaslilarinaisarettir. Disler insanin tedbirli olmasina ve gizli islere isarettir.Ön azi disler, halkin ekserisi için açik olmayan seylere isarettir.Köpek disler, ekseri halk için açik olmayan seylere, ön disler, açik vesözle yapilan islere isarettir. Dislerinin kirildigini veparçalandigini gören kimse, borcunu taksitle öder. Dislerin altindanoldugunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise, evlerindemeyadana gelecek yangina veya sanlik hastaligina yakalanmaya isarettir.Dislerinin camdan veya agaçtan oldugunu görse, rüya sahibini kahredecekölüme isarettir. Gümüsten oldugunu görse, mali hakkinda söylenecek birsözden dolayi rüya sahibinin ugrayacagi zarara isarettir. Ön dislerinindüstügünü ve onlann yerine digerlerinin bittigini görse, rüya sahibininislerinde aldigi bütün tedbirlerinin bozulmasina isarettir. Dislerimdiliyle çikanp attigini görse, hakkinda söylenecek bir sözden dolayi,aile islerinin bozulmasina isarettir. Köpek disinin yarikligini görensahsin oglu ölür. Dislerin gedik oldugunu gören kimse, azar azarborcunu öder. Bir kimsenin rüyada dislerinin kamastigini görmesi,ihtiyaç zamaninda aile balkinin ona yardim etmeyeceklerine ve onu rezilolarak terkedeceklerine isarettir. Dislerinin yerlerinden ayrilarak üstdislerin alta, alt dislerin de üst tarata geçtigini gören kimsenin, evhalkindan olan kadinlarin erkeklere galip gelmelerine isarettir. Rüyadadislerinin aralikli oldugunu gören kimsenin, aile balkinin dagilmasina,aralarinda fesat çikmasina veya malinin noksanligina isarettir. Rüyadadislerinin arasindan et çikardigini gören kimse, bir milletin giybetimyapar ve diliyle onlara eziyet verir. Bazi tabirciler, disler, kadinlariçin inci kelebine isaret eder, dediler. ibni Sirin (R.A.), rüyada disikökünden çekip koparmak, akrabalari ziyaret etmemege, dis çikarilirkençikan kan da, akrabalari ziyaret etmemeden dolayi meydana gelecekgünaha, cep ve avuç içinde görülen disler de, kiz kardese ve evladinçokluguna isaret eder, dedi. Hapis bir kimsesi bulunan bir sahis,rüyada dislerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkinin durumunun zayifolduguna isarettir. Rüyada dislerin sariligini gidermek, dislerindenmeydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarfetmeyeisarettir. Köpek disinin fazlaligi sahibinin çok akilli oldugunaisarettir. Süt disinin eline düstügünü ve bunu bir bez parçasina sanpmuhafaza ettigini gören kimse, çocugundan yahut erkek veya kizkardesinden istifade eder. Bütün dislerinin düstügünü ve dinde veyayaninda durdugunu görse, o kimsenin nesli çogalir. Hiçbir müdahaleyapmadan bir disinin düstügünü ve eline aldigini yahut bir bezparçasina sararak muhafaza ettigini gören kimsenin yaninda hamile kadinvarsa bir çocugu olur. Eger hamile kadin yoksa bozustugu erkekkardesiyle veya bir yakiniyla barisir. Borçlu olan bir sahsin rüyadadisleri düsse, o kimsenin borcunu ödemesine isarettir. Dislerinden birdisinin düstügünü gören kimse, bir sahsa olan borcunu, veya herkeseolan borcunu tamamen öder. Dislerinden birkaç disinin düstügünü görenkimse, alacaklilannini birkaçinin borcunu öder. Disler agrimadanbirbiri ardinca dökülüp düsse kabu edilmeyecek amellere isarettir. Egeagriyarak düsseler, o sahsin evinde bulunan bazi seyin gitmesine veelden çikmasina isarettir. Bazen disleri çikarmak rüyayi göreninömrünün akranlanndan uzun olmasina isarettir. Bazen de bu rüya, ticaretve ziraatta bulunan kimsenin kazanç ve faydasinin çokluguna, bazen derüya sahibinin çocugunun olmamasina isarettir. Yahut zengin iken fakirolmaya ileride fayda görmek için biriktirdigi malinin bozulmasiylazarar ve ziyana ugramasina isarettir. Dislerinin kendi eliyleçikardigini gören kimse, malini kötü bir sekilde tasarruf eder veailesiyle mesru olmayan bir sekilde muaserette bulunur, yahut pismanolacagi kötü bir is isler. Uyaniklikta agiran bir disinin rüyadaçikmasi, kendisine eziyet veren kimseyi idare etmesine ve onunezasindan kurtulmasina isaret der. Bazen de bu rüya, alacaklisininpesinde gezmesinden, rüya sahibinin kurtulmasina isarettir. Rüyadaçikardigi disin yenilenmesi, mükafata, zarardan sonra kazanca delildir.Rüyada dislerinin yerinde altin veya gümüsten disler çiksa, bu rüyabazende mala erisecek afet ve belaya yahut kendisine ariz olacakhastaliktan dolayi dislerinden birisinin baglanmasina isarettir. Birkimsenin, kendisinde fazla bir göz, burun, kulak, dis görmesi, “Bizonda (Tevratta) onlarin üzerine (sunu da) yazdik. Cana can, göze göz,buruna burun, kulaga kulak, dise dis (karsiliktir)” ayeti kerimesininmealine göre, göz, burun, kulak ve disinden birisini kaybetmesine yahutonlarin ser’an kiymetlerine isarettir. Fazlalik sebebiyle noksanlikmeydana gelir. Bazen de, dis, uyuklamaga, sünneti seniyeye isarettir.Bundan dolayi bir kimse rüyada kendisinin uyukluyor görse, o kimse deunutkanlik baslar. Yahut uyur ya da uyuklamak gelir yahut da mübarekbir seneyi karsilar veya güzel olan bir yola ya da sünneti seniyeyeuyar ve onun yolunda gider.Hastalığın işaretidir. Dişlerinizindöküldüğünü gördüyseniz, yakında kötü bir haber alacağınızınişaretidir.Hastalığın işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz,yakında kötü bir haber alacağınızın işaretidir.

Category: Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

346 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.