İnsan seyyiatından tamamen nasıl mesul olur?

By | 1 Eylül 2014

“Evet, Kur’ân’ın dediği gibi, insan, seyyiâtından tamamen mes’uldür. Çünkü seyyiâtı isteyen odur. Seyyiât, tahribat nev’inden olduğu için, insan bir seyyie ile çok tahribat yapabilir, müthiş bir cezaya kesb-i istihkak eder: bir kibritle bir evi yakmak gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i İlâhiye; ve icad eden kudret-i Rabbâniyedir.”(1) 

“Tamamen” ifadesi büyük oranla, kahir ekseriyetle anlamında kullanılıyor. Yoksa şerrin yüz cüzünden doksan dokuzu insana, yaratma kısmı olan bir cüzü ise Allah’a aittir. “Tamamen” ifadesi şerrin yaratılma kısmını içine almıyor. Yani insan şerri, yaratma da içinde olarak, yüzde yüz yapıyor demek değildir.

Ayrıca şerri seçme noktasından insan yüzde yüz sorumludur. Çünkü seçme işinde Allah’ın hiçbir müdahalesi bulunmuyor. Yani insan şerri seçme konusunda yüz de yüz olarak mesul ve serbesttir.

Şerrin seçilme aşaması ile şerrin yaratılma aşaması farklıdır. Seçilme aşamasında insan tamamen mesul iken yaratılma aşamasında etkisizdir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Category: Genel

Bir Cevap Yazın