Günahı Benim Boynuma

By | 25 Ağustos 2014

Günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir söz veya deyimdir “Günahı Boynuma” arkadaşınız veya karşıdaki kötü bir şeyi yapmanız için sizi ikna etmeye çalışır, yani günah değil, eğer günahsa benim boynuma olsun gibi saçma bir telkine başlar. Halbuki durum böyle değildir. Cenab-ı ALLAH kimsenin günahını kimseye yüklemez, Ahmet Mehmet’in, Fatma’da Gülsüm’ün günahını yüklenemez. Bu söz tamamen akıl ve izandan uzak saçma bir sözdür. Bakınız Cenab-ı Hak Zümer Suresi 7’nci ayetinde mealen ne diyor:

İn tekfurû fe innallâhe ganiyyun ankum, ve lâ yerdâ li ıbâdihil kufr(kufra), ve in teşkurû yerdahu lekum, ve lâ teziru vâziretun vizra uhrâ, summe ilâ rabbikum merciukum fe yunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn(ta’melûne), innehû alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Eğer inkâr ederseniz, muhakkak ki Allah, sizden Gani’dir (size ihtiyacı yoktur). Ve O, kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer şükrederseniz sizden razı olur. (Hiç)bir günahkâr, diğerinin (başkasının) günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir.

 

Category: Genel

Bir Cevap Yazın