Dersine İyi Çalış

By | 12 Şubat 2015

 

 

Dini Sohbet İslami Sohbet Altı Temel Soruya Karşı Hazırlıklı ol

Her Müslümanın iyi bilmesi gereken bazı gerçekleri Kur’an, Sünnet ve Cemaat ehlinin kitapları ışığında aşağıda sıralıyorum.

Müslüman şu sorulardan, konulardan hesaba çekilecektir:

 Birinci soru: Rabbin Kimdir?.. Cevap: Müslüman bu soruya “Rabbim, benim ve bütün yaratılmışların Rabbi olan Allahu Teala ve Tekaddes hazretleridir. O, kemal sıfatlarla sıfatlıdır ve noksan sıfatlardan münezzehtir. Allahı bize en doğru anlatan, bildiren İslam dinidir, Allahın Kelam-ı Kadimi olan Kur’andır, Allahın Resulü Muhammed Mustafa aleyhisselamdır. Râsih akaid alimleri güvenilir kitaplarında biz mü’minlere Tevhidi, Tesbihi, Tenzihi anlatmışlar, muharref dinlerinin, bâtıl dalalet fırkalarının yanlışlarını göstermişlerdir.

 

İkinci soru: Kitab’ın nedir?.. Benim kitabım ve düsturum (anayasam) Allahın kadim kelamı olan Kur’an-ı Azimüşşandır. Ondaki emirlerin, yasakların, öğütlerin, kıssaların hepsi doğrudur, haktır ve bizim yararımızadır. Kur’an bizim için en büyük uyarılar, müjdeler, teselliler, şifa, kurtuluş, saadet kaynağıdır. Kur’anın emirlerini, yerine getiren, yasaklarından kaçınan, öğütlerini tutan, onu kendine hayat kitabı edinenler (bu imanla öldükleri takdirde) ebedî saadete nail olurlar. Kur’ana sırt çeviren inkarcılar ebedî felakete uğrar. Bizim doğru yolu bulmamız, Allahın rızasını kazanmamız, mutlu olmamız, dünyada ve ahirette selamette olmamız için ne lazımsa bunların hepsi Kur’anda vardır. Kur’ana uymayan, ona zıt olan bütün çareler, çözümler, yorumlar, yollar batıldır.

 

Üçüncü soru: Senin dini hangi dindir?.. Cevap: Benim dinim, Allah katında makbul olan=kabul edilen hak din İslamdır. Allah İslamdan başka dinlerden razı olmaz. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın daveti, tebliğatı, Kitabı, Dini, Şeriatı kendisine anlatılıp da inat ederek kabul etmeyenler için saadet, necat ve felah olmadığını ikrar ederim. İslam dini Allah konusunda Tevhid, Hz. Muhammedin Allahın kulu ve Resulü olduğunu tasdik ve âhirete iman esasları üzerine kuruludur. İnsan ölünce yok olup bitmez. Dünyadan âhirete intikal eder. Peygamberimizin haber verdiği kabir ahvali ve ehvali haktır. Sorgu melekleri, kabirde salih mü’minler için Cennet bahçelerinden bir bahçe, kafir ve münafıklar için Cehennem çukurlarından bir çukur olması doğrudur. Zamanı gelince Kıyamet kopacaktır. İnsanlar toplanacak, Mahkeme-i Kübra kurulacaktır. İyiler (Allahın lütuf ve keremiyle) Cennete konulacak ve müşriklerle kafirler ilahî adaletin hükmüne göre Cehenneme atılacaktır. Allah dilerse günahkar mü’min kullarını afveder, yakmadan Cennete koyar, dilerse ilahî adaletiyle bir müddet cezalandırdıktan sonra çıkarır Cennete idhal eder… İslam dininin ahlak sistemi, ahlak sistemlerinin en kamili, en üstünüdür. Gerçek İslam ahlakı ile ahlaklı ve bezenmiş olanlar iyi insan ve iyi Müslüman olur… Beni mü’min ve müslim yaptığı için Allahu Tealaya şükr ederim. Muhakkak ki, nimetlerin en büyüğü iman ve İslam nimetidir.

 

Dördüncü soru: Resulün kimdir?.. Cevap: Benim Resulüm Muhammed Mustafa’dır (Salat ve selam olsun ona). O, bütün nebilerin ve Resullerin Hâtemidir, kendisinden sonra başka peygamber gelmeyecektir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Dininin ve Şeriatinin hükümleri, normları, kriterleri Kıyamete kadar bakidir. Onun Sünneti ve sahih hadisleri İslamın ikinci ana kaynağıdır. Onu, canından ve en yakınlarından daha fazla sevmek; ona biat ve itaat etmek, onun gösterdiği yoldan gitmek bütün mü’minlerin boynuna borçtur. O’na iman eden, onun getirdiği Tevhid ve Tenzih inancını benimseyen, Hak katından getirdiği Kur’anı kitap, İslamı din olarak kabul eden, onun Şeriatini hak şeriat bilen kimse biiznillah kurtulacaktır. Resulullah Efendimiz (Salat ve Selam olsun ona) Allahın izniyle Ümmetine şefaat edecektir.

 

Beşinci soru: Şeriatin nedir?.. Cevap: Benim Şeriatim, Kur’an, Sünnet, icmâ-i ulema-i Ümmet, kıyas-ı fukaha üzerine kurulu İslam Şeriatidir. Şeriat olarak ondan razı, hoşnud ve memnunum. Bu Şeriat, kul kanunu değildir, ilahî kanundur, hak ve doğru olan hükümleri Kıyamet’e kadar baki kalacaktır.

 

Altıncı soru: Ümmet’in hangi Ümmettir?.. Cevap: Ümmetim, Muhammed Mustafa Ümmetidir. Ümmet olarak ondan razıyım. Bu Ümmet çatısı altında ve yapısı içinde yer alan bütün mü’minler benim kardeşimdir. Onları severim, onlara acırım, onları yardımcı olurum. Irk, lisan, renk, kültür, örf adet ayrılıkları ve farklılıkları yüzünden onları kınamam, onlara cephe almam, onları ötekileştirmem, Bu Ümmetin başında bulunan râşid ve âdil İmam-ı Kebire biat ve itaat eder, dine aykırı olmamak şartıyla emirlerini yerine getiririm. Kur’an “Hiç şüphe yok ki muhakkak mü’minler kardeştir” buyurmaktadır. Bu kardeşliğin Kıyamet’e kadar mânevî reisi Muhammed Mustafadır.

 

Yukarıdaki altı ana sorudan imtihan edileceğimizi bilelim ve doğru cevaplarını öğrenerek sınavı başarıyla vermeye çalışalım.

Category: Genel

One comment on “Dersine İyi Çalış

  1. sudamlasi on said:

    selamun aleykum okadar guzelki verdiğin ders ahiret sorulariylaberaber aciklayici eğitici yazilarini herzaman okuyorum inşallah bu alti sorunun hakkiylacevabin vermek isterim dunyaada hersey yalan yaptiklarimiz la örnek kişiler olmaliyiiz dondum kaldim urperdim suan ne diyeceğimi bilmiyorum tesekur gerçeklerden kacamayiz kim kendi alin yazisiniyazabilirki
    böyle olanak olsaydı keskelere duşmeden birbirimiz hoş tutabilsek dünyada ve ahirettede komsu olabilsek birbirimize hoşça ve dostça kalinsaglicakla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

66 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.