Cumhuriyete İhanet

By | 21 Ocak 2015

İslamî bir cihad hareketi olan Millî Mücadeleden sonra, 1923’te kurulan Cumhuriyet Halifeli bir İslam cumhuriyeti idi. Evet bir İslam Cumhuriyeti… Mahkemelerde Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyyeye, yani İslam fıkhına göre hüküm veriliyordu. Hafta tatili cumaydı. Müslümanların şapka giymesi yasaktı. Ramazanda gündüz vakti açıkta yiyip içenler tutuklanıyordu, liselerde Arapça okutuluyordu. Cumhuriyete en büyük hıyanet 1924’te, Ankara Millet Meclisi tarafından tayin edilmiş Halifenin yurt dışına kovulmasıyla yapılmıştır. Buna itiraz eden Trabzon mebusu (milletvekili) Ali Şükrü bey kalleşçe öldürülüp şehid edilmiştir.

Anadolunun nice yerlerinde Müslüman halk dinsizliğe karşı isyan etmiş, bu isyanlar kanla ateşle bastırılmıştır. Uyduruk olağanüstü mahkemelerde kanunsuz ve adaletsiz idam cezaları verilmiştir. Ülke terörle idare edilmiştir.

Asyanın doğusunda Japonya, kendi kimliğine ve kültürüne bağlı kalarak ilimde, teknikte, sanayide harikalar meydana getirirken, aynı kıt’anın batısındaki Türkiye yabancılaşmış, fakir ve geri kalmıştır.

Hakikî Cumhuriyet 1923 cumhuriyetidir.

O cumhuriyet millî kimlik ve kültüre saygı ve bağlılık üzerine kurulmuştu.

O cumhuriyet çoğulcu ve demokrat idi.

O cumhuriyetin millî kanunları vardı.

O cumhuriyet âdil bir cumhuriyetti.

O cumhuriyet halkına merhametli ve şefkatli bir cumhuriyetti.

O cumhuriyette aydınlar, gazeteciler, düşünürler tartışabiliyor, mes’eleleri müzakere edebiliyordu.

Bu birinci Müslüman cumhuriyetten sonra tek parti hakimiyeti gelmiş, düşünce ve ifade hürriyeti kaldırılmış, cumhuriyetin ancak ismi ve resmi kalmıştır.

İslama ve dindar Müslümanlara adeta savaş ilan edilmiştir.

Hahambaşı Haim Nahum doktrini tatbikata konulmuştur.

Moiz Kohen’in ideolojisi hayata geçirilmiştir.

İstiklal mahkemelerinin avukatsız duruşmalarında karakuşi idam kararları verilmiş, bu cezaya çarpılanlara Temyize (Yargıtaya) müracaat hakkı tanınmamış, zavallılar karardan birkaç gün sonra paldır küldür idam edilmiştir.

Medreseler, tekkeler kapatılmış, Ezan-ı Muhammedî okumak yasaklanmış, Ayasofya müze haline getirilmiştir.

O tarihlerde din hürriyeti istiyorum demek ağır cezalık bir suçtu. Halk sefalet içinde, işçiler eziliyor demek ise komünistlikti, cezası zindandı.

O günleri övenler, o karanlık devrin geri gelmesini isteyenler, çok sevdikleri Nazım’ın on beş sene zindanda kaldığını niçin hatırlamak istemiyor?

O devirde işçilerin hiçbir hakkı yoktu… Zonguldak kömür madenlerinde civar halkına mecburî işçilik yaptırıyordu, kaçanlar asker kaçağı muamelesi görüyordu.

Sanki bu memlekette millî bir kanun yapacak hukukçu yokmuş gibi, İsviçre Medenî Kanunu tercüme edilmiş, millî ve sosyal yapımıza uymayan bu metnin başına Türk medenî Kanunu yazılarak yürürlüğe konmuştu. Buna itiraz etmek mi? Böyle bir şeye kimsenin haddi yoktu.

Millî Şef İsmet İnönünün hanımı Ankaradan İstanbula özel Beyaz Treni ile geldiğinde, bu haberi birinci sayfada değil, üçüncü sayfada verdiği için Tasvir gazetesi kapatılmıştı.

İsmet paşanın oğlu Teknik Üniversitede okurken, Dolmabahçe Sarayını tek başına yurt olarak kullanıyordu. Eski şehzadelerin böyle bir lüksü yoktu.

Büyüklerden birini kardeşi olan Kambur Rıza nasıl milyarder olmuştu?

Ömürleri boyunca ticaret yapmamış birileri nasıl dünya çapında zengin oluvermişti?

General Muğlalı doğu hududunda 33 vatandaşı sorgusuz sualsiz yargısız nasıl kurşuna dizdirmişti?

Sabahattin Ali’yi nasıl öldürmüşlerdi?

Gerilikler, fakirlikler, hürriyetsizlik, zulüm, keyfilik Türkiyesi…

Müslüman çoğunluğun zulüm altında kan kustuğu, mutlu egemen azınlıkların altın çağı.

Temel insan haklarının ayaklar altında tahkir edildiği bir devir.

Dinsiz kara faşizm yılları…

İnsanların düşüncelerinden, inançlarından, dinlerinden dolayı ezildiği o karanlık günler.

Size bir soru daha: İngiltere krallık, orada laiklik yok, peki bunca demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü nasıl oluyor orada?… Hani laiklik demokrasinin olmazsa olmaz şartıydı?

O cehennemî devre geri dönmek mi?… Allah bizi böyle bir felaketten korusun.

Müslüman halk istemiyor… Sizin olsun, sizin olsun…

Category: Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

66 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.