Zayıf İman İşaretleri

ZAYIF İMAN BELİRTİLERİ HAKKINDA DİNİ SOHBET

Zayıf iman işaretleri, herhangi bir dinde en önemli şey, kulların Rablerine karşı olan inançlarıdır. Her din, mensuplarının güçlü inançlı olmalarını ve gönülden dinin emirlerini yerine getirmelerini ister. İnanç, yaşamla ilgili bir insanın algısını şekillendirmeye yardımcı olur, Bu nedenle, eğer inancın temeli zayıfsa, inananların yaşamla ilgili konularda sallantıda olması kaçınılmazdır.

İnanç doğrudan kalbe bağlıdır. Yüce Allah bizi sertleşmiş, kapalı, hasta, kör ve mühürlenmiş kalbe karşı uyarmıştır. Kalplerimizin ruhsal sağlığı inancımızın gücünü belirler. İnancımız zayıf olduğunda eylemlerimizde bunu görebiliriz. İnananların inancı zayıf olduğunda, korkunç doğalarına tamamen uyuyana kadar günahlara düşme olasılığı daha yüksektir. İslam Dini, inanç unsurlarına özel dikkat göstermelerini ve aşina olmadıkça inancı zayıflatmamalarını emreder. Onları iyileştirmek için çalışabilmemiz için zayıf inanç belirtilerini bilmemiz gerekir.

Zayıf İman İşaretleri (İman)

Aşağıda, inancımızı güçlendirmek için üstesinden gelebilmek için bilmemiz gereken zayıf inanç belirtilerinden bazıları yer almaktadır.

  1. Günahlarla ilgili kibirli olmak, inanç eksikliğini gösterir ve günah işlenirse ve Yüce Allah’tan affedilmeyi isteyince bir Müslüman sessiz kalmaya devam etmemelidir. Müslümanlar affedilmeye çalışmalı ve günahlarından tövbe etmelidirler.
  2. Günahlarından tövbe etmeyenler, sahip oldukları inanç türünü düşünmeleri gerekenlerdir, çünkü pişmanlık duymayan veya tövbe etmeyen günahlar zayıf inancı temsil eder.
  3. Kalbi olan ve Kur’an-ı Kerim‘i okuma arzusu olmayan, Hz. Peygamber’in Sünneti’ni (SAV) ihmal eden, her zaman namaza geç kalanlar,  zayıf inancının işaretleridir. Bu nedenle, Kur’an’ı ezberlemeli ve inancımızı güçlendirmek için Hz. Muhammed’in Sünneti’ni takip etmeliyiz.
  4. Dikkatsizlik, odaklanamama ve namaz sırasında kalp ve akılda başka düşüncelere yer verilmesi bir başka zayıf inanç belirtisidir. Müslüman bir insanın yüreği felaketlere, insanların düştüğü zorluklara karşı duyarsız iseo zaman kesinlikle zayıf bir inanç işaretidir.  Gerçek bir mümin olmak için kalbimizi iyileştirmemiz gerekiyor.
  5. Kur’an-ı Kerim’in ayetleri, inancı güçlü olan gerçek bir inananı etkileyemez. Ancak, zayıf inancı olanlar için, Asil Kur’an’ın mesajı ile kalplerinin hareketsiz olduğunu fark edeceklerdir.
  6. İnançları zayıf olanlar intikam alma konusunda daha istekli ve sabırsız olurlar. Bu nedenle affedicilik ve sabırdan uzak olmak inancın zayıf olduğunun göstergesidir.
  7. Müslüman, en ufak kibir eğilimlerinden bile kaçınır, alçakgönüllülük beşiğini benimser, alçakgönüllü olmak kibir için tek savaş aracıdır. Eğer kişi evrendeki tek yüce gücün ALLAH olduğunu kabul ederse alçakgönüllük mertebesine ulaşabilir.
  8. İslam Dini inananlara bencil olmamalarını, dünya için aç gözlü olmamalarını telkin eder, bencillik ve açgözlü olmak da zayıf bir inancın tezahürüdür.  Cenab-ı ALLAH inancımızı güçlendirsin amin.