Kuran-ı Kerim ve Modern Bilim

KUR’AN-I KERİM VE MODERN BİLİM

Bilgisayarlar, lazer ameliyatları, gelişmiş tıbbi tedaviler ve klonlama çağında yaşıyoruz! Günümüzün sürekli bilimsel çığır açan keşifler dünyasında, Allah’ın vahiyinin Kuran’ın bunu daha önce ortaya çıkarmadığını nasıl kabul edebiliriz? ALLAH’ın sözlerini içeren ve 1400 yıl önce gönderilen kutsal kitap, bilimsel anlamda günümüze ışık tutmuş, günümüz bilimsel gerçekleri ve keşifleriyle çelişmediğini defalarca ortaya koymuştur. (Subhanallah)

İnsanlığın kişisel, sosyal, ahlaki ve manevi alanlarına rehberlik etmekten başka, Kuran ayrıca astronomi, jeoloji, embriyoloji, genetik, biyoloji, arkeoloji gibi çeşitli bilimsel konulara ışık tutar. Aşağıdaki satırlar size Kuran’ın gerçekten de Yüce Yaratıcının bir armağanı olduğunu gösterecektir, okumaya devam edin lütfen.

Büyük Patlama Teorisi ve Kuran!

Modern Bilim: Günümüz astronomları bu evrenin yaratılması için büyük patlama felsefesini kabul ediyorlar. Teoriye göre, 15 milyar yıl önce ilkel bir kitle patladı ve evren oluştu. Bu, 1973 yılında bir yerde keşfedildi.
Kur’an: “İnanmayanlar, Göklerin ve yerin bir araya geldiğini görmüyor, sonra onları ayırıyoruz” (21:30).

RASTGELE YAZILAR


Evrenin Genişlemesi
Modern bilim: “Evren daha önce tahmin edildiği gibi genişlemiyor, statik değil”
Kur’an-ı Kerim: “ Biz göğü kudretimiz le bina ettik. Hiç şüphesiz biz, çok genişlik ve kudret sahibiyiz.” (51:47)

Güneş’in Yörüngesinin Gerçekliği
Modern Bilim: Önceki teoriler, güneş sisteminin merkezinde, etrafında dönen tüm gezegenlerin hareketsiz olduğunu belirtti. Fakat modern bilim bize bugün güneşin gezegenlerle birlikte hareket halinde olduğunu ve saniyede 150 mil hızla seyahat ettiğini ve Samanyolu Gökadamızın merkezindeki bir devrimi tamamlamak için yaklaşık 200 milyon yıl sürdüğünü ve bir tam dönüş için 25 gün olduğunu söylüyor kendi ekseni etrafında.Kur’an-ı Kerim: “Geceyi, günü ve güneşi ve ayı yaratan Odur, hepsi (gök cisimleri) her biri kendi hareketiyle yörüngelerinde yüzerler.” (21:33)

İnsanların Uzaya Gitmesi
Modern Bilim: 1957’de Rus Uydusu Sputnik I’i başlattıktan sonra, uzaya olan ilgi ortaya çıktı. İnsanın aya inişini de içeren bir takım olayların da etkisiyle, insanı fethetme hayaline bir gerçeklik verildi.
Kur’an-ı Kerim: “Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah’ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz. ”(55:33)

Dünya’nın Ozon Katmanı
Modern Bilim: Bilim, Dünya’nın sık sık güneş ışınlarının yıktığı meteorlar tarafından saldırıya uğradığını kanıtlıyor. Benzer şekilde, tehlikeli UV radyasyonu gezegenimizin etrafındaki Ozon tabakası tarafından emilir, böylece onu korur ve yeryüzünde yaşatır.
Kur’an: “Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Kâfirler ise, gökyüzünün alâmetlerinden (Allah’ın kudret ve azametine delalet eden delillerinden) yüz çeviriyorlar.” (21:32)

İnsanlığın Yaratılışı
Modern Bilim: Güçlü mikroskoplar, ultrason ve fiber optik teknolojisi sayesinde embriyoloji bilimi, yaşamın yumurtalar tarafından üretildiğini göstermektedir. Modern embriyolojinin tanımladığı süreçler:
Döllenme insan tarafından üretilen birkaç on milyon arasında yalnızca bir spermle gerçekleşir.
Uterusta blastosist implantasyonu
İnsan embriyosu, uterusun endometriyumuna bağlandığında 7-24 günlerden oluşan bir sülüke benzer.
İç kulaklar gözlerin önünde görünür ve beyin en son görünür.
Kuran:
“Allah insanoğlunu küçük bir miktardan (spermin) şekillendirdi” (16: 4)
“O zaman onu dinlenme yerine bıraktık” (23:13)
“O zaman damlayı sülük benzeri bir yapıya dönüştürdük…” (23:14)
“Ve O (Tanrı) size işitme ve görme ile his ve anlayış kazandırdı.” (32: 9)
Kur’an, sadece dış formun gelişimini değil, aynı zamanda içsel aşamaları da tanımlar – günümüz biliminin tanıdığı önemli olayları vurgulayan, yaratma ve geliştirmenin embriyosundaki aşamalar.

İki Cinsiyetin Varlığı
Modern Bilim: Bilim bize hayvanlardan bitkilere ve hatta bakterilere kadar her şeyin çift ve erkek, kadın şeklinde olduğunu söylüyor.
Kur’an: “Toprağın verdiği her türlü ürünü, insanların bizzat kendilerini ve hakkında henüz bilgi sahibi olmadıkları şeyleri, çift çift yaratan Allah, hertürlü eksikliğin üstünde ve ötesindedir.”(36:36)