Kavmiyetçilik Irkçılık ve Kin Kusma Projeleri

Kavmiyetçilik Irkçılık ve Kin Kusma Projeleri

Kavmiyetçilik ırkçılık konusuna baktığımızda küfrün tek millet olduğunu görürüz. Tarih boyunca hükmettikleri her topluluğa zulüm götürdüler ve Abad olduklarında ise battılar. Bizde bir atasözü var ya alma mazlumun ahını aheste aheste çıkar. Müslümanlara karşı aynı tabloda farklı figürlerle yine alçakça oyunlar oynanıyor. Türkiyede 72 milyon insan var bunların bir çoğunun mücadelesini dedeleri ataları tarihte tek tek cevap verdiler. Çanakkale yakın bir tarihi anımsattığından bu zaferimiz hak ve batıl savaşı idi. Bugün bizde kalan topraklara hükmedemediklerinden kısır döngü ile yine ırkçılık kavmiyetçilik üzerinden kin kusuyorlar. Fakat şu varki müminin kalbine kafir korku veremez.

Kavmiyetçilik Irkçılık Örnekleri

Ama mümin kafirin kalbine ALLAH azze ve celle hak dinine sahip olmasından ötürü  fiziksel görünümleri ne olursa olsun bu korkuyu zaman zaman hissettirmiştir. Lakin izzet ve şeref dini İslama tabi olmak ve beşeriyete selamet için onu yaymak ve bu dinin hayırlarını gerek sanal yolla gerek fiili anlatmamız gerekiyor. Tüm projeleri büyük bir kıyım gerçekleştirmektir. Camilere düzenlenen tüm vahşetin arka perdesi tahrik amaçlıdır. ALLAH CC hamd olsun ki bununla birlikte tıpkı hudeybiyedeki gibi insanların İslamı tanımalarına vesile olacaktır ve kaderlerinde varsa Müslüman olacaklar çıkacaktır ama bağıra bağıra bugünlerde sesimizi yükseltmeliyiz İSLAMI anlatmalıyız islamın terör dini olmadığını aksine Hz. Peygamberin (S.A.V.) mekkeden kovulmasına rağmen mekkeyi fethettiğinde kimseye en küçük zarar vermediğini bildirmeliyiz.

Hz peygamber sallallahu aleyhi vesellem ; Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir.” (Müslim, İmâre 53, 57, hadis no: 1850; Ebû Dâvud, Edeb 121; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3948; Nesâî, Tahrim 27, 28) buyurmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.