Karı-Koca İlişkileri

İslamda evliliğin ana gayesi nedir diye soracak olursak, elbette ki sağlıklı, dinine bağlı nesiller yetiştirmektir. Bunun yanı sıra haramlardan, zinadan, fuhşiyattan korunmaktır. Evet İslamiyet sağlıklı evliliklere bu gözle bakmaktadır. Evliliğin ana gayesi bu olduğu halde karı-koca ilişkileri bağlamında hala çirkin sorular sorulmakta ve cevabı istenmektedir. Bir bayan okuyucumuz aşağıda bize sormuş:

SORU: Selamün aleyküm ben eşimle iki yıl nişanlı kaldıktan sonra evlendim, nişanlılık döneminde aramızda yakınlaşmalar oldu, iki yıl boyunca anal ilişkiye girdik, evlendikten sonra iki tane çocuğumuz oldu. Eşim benimle hala anal ilişkiye girmek istiyor. Ben de reddediyorum. Akıl danıştığım bazı arkadaşlar, ona iyi davranmamı ve anal ilişkiye devam etmem gerektiğini söylüyorlar. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.

CEVAP: 

Değerli okurum, birinin eşiyle anal seks yapması, son derece ürkütücü ve iğrenç bir durumdur. Bunu yapanlar ve tavsiye edenler büyük bir günah çemberine dahil olmuşlardır. İslam dininde buna Livata denir ki kesinlikle yasaklanmıştır. Yukarıda da zikrettiğimiz gibi Cinsel İlişkinin ana amacı neslin devamı içindir ve meşru yollardan yapılması serbesttir. Nitekim Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyurmuştur.

“Ey Muhammed! Sana kadınların ay başı halinden de soruyorlar. De ki: O bir eziyettir Onun için ay başı halinde oldukları zaman kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri zaman ise Allah’ın emrettiği yerden onlara varın, yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever.” (Bakara, 2/222)

Ve ayetin devamında şöyle buyurulur:

“Kadınlarınız, sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Allah’tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O’nun huzuruna varacaksınız. Ey Muhammed, müminleri müjdele!” (Bakara, 2/223)

Bu ayetler ışığında cinsel ilişkinin üreme organından olması gerektiği, kadına arkadan yaklaşmanın yasak olduğu açık ve seçik olarak belirtilmiştir.

Çeşitli hadislerde de bu konunun hassasiyetine vurgu yapılmıştır. Bu işi yapanların ALLAH’ın lanetine uğrayacağı bildirilmiştir.

Peygamber Efendimiz Bu konu hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Hanımına dışkı yerinden yaklaşan kimse lanete uğramıştır.”

“Erkeğe veya kadına arka yoldan yaklaşan kimseye Allah, rahmet bakışıyla bakmaz.” (bk. Ebû Dâvûd, Nikâh, 45; Müsned, I, 86; II, 444; Tirmizî, Taharet, 102; Mişkâtü’l-Mesâbih, II, 184).

Değerli okurum eşinle konuş, bundan kurtuluşun tek yolu ALLAH’tan af dilemek ve samimi şekilde tövbe etmektir. Bu kötü işten vazgeçme azim ve kararlılığını göstermektir. Bu günahın tövbesine yine bir ayet ile cevap verip konuyu bağlayalım inşallah

“De ki, ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. O çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Size azab gelip çatmadan ve artık yardım göremeyeceğiniz zaman gelmeden önce Rabbinize yönelin ve O’na boyun eğin.” (Zümer, 39/53-54).