İslami Sohbet-Dinler Arası Evlilik

İslam Başka Dine Mensup Olanlarla Evlenmeye Nasıl Bakıyor?

Dinler Arası Evlilik. Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim evlilik konusunda  net kurallar ortaya . Potansiyel bir eşde Müslümanların araması gereken temel özelliklerden biri, dini bakış açındaki benzerliktir. Uyumluluk ve gelecekteki çocukların yetiştirilmesi uğruna, İslam bir Müslüman’ın başka bir Müslümanla evlenmesini tavsiye eder. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bir Müslümanın gayrimüslim bir şekilde evlenmesine izin verilir. İslam’da dinler arası evlilikle ilgili kurallar, dini korumaya ve hem erkek hem de kadının inancını tehlikeye sokacak şeyler yapmaktan caydırmasına dayanır.

Müslüman erkek ve gayrimüslim kadın dinler arası evlilik

Genel olarak, Müslüman erkeklerin Müslüman olmayan kadınlarla evlenmelerine izin verilmemektedir. İman etmedikçe, müşrik kadınları nikahlamayın. Beğenseniz de, mü’min bir cariye, müşrik bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikçe, müşrik erkekleri nikahlamayın. Beğenseniz de, köle bir mü’min, müşrik bir erkekten daha hayırlıdır.*Zira onlar sizi ateşe çağırırlar. Allah ise izni ile sizi Cennet’e ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki öğüt alıp düşünürler. (BAKARA:221)

İslam’da dinler arası bir evlilik istisnası, Müslüman erkeklerin dindar Musevi ve Hristiyan kadınlarla ya da ahlaksız davranışlarda bulunmayan kadınlarla (namuslu kadınlar) evlenmelerini sağlar. Çünkü evlilik, cinsel arzuları yerine getirmeye dayanmaz. Bunun yerine, huzur, inanç ve İslam ahlakına dayanan bir ev kuran bir kurumdur. Bunun istisnası, Yahudilerin ve Hıristiyanların benzer dini bakış açılarını paylaştığı-Bir Tanrı’ya inandığı, Allah’ın emirlerini müteakiben, açığa çıkarılan kutsal şeye inandığı, vs. Bugün size, temiz şeyler helal kılındı. Ve Kitap verilenlerin yiyecekleri size, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. İman eden muhsenat* kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olan muhsenat kadınlar, karşılıklarını* vermeniz, iffetli olmanız, iffetsiz olmamanız ve gizli dost tutmamanız koşuluyla size helaldir. Kim imanı inkar ederse yaptığı işler boşa gider ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. (MAİDE:5)

Böyle bir birliktelikten doğan çocuklar, her zaman İslam inancına göre yetiştirilmelidir. Çift, evlenmeye karar vermeden önce çocuk yetiştirme konusunu iyice tartışmalıdır.

Müslüman kadın ve gayrimüslim erkek

Müslüman bir kadın için dinler arası evlilik, İslam’da bir tabudur ve Müslüman kadınların Müslüman olmayan erkeklerle evlenmesini yasal kılan Tunus hariç, Müslüman kadınların bunu yapması resmen yasaktır. Yukarıda belirtilen aynı ayet (BAKARA: 221

Tunus dışındaki her ülkede kadınların Yahudilerle ve Hristiyanlarla evlenmeleri için bir istisna bulunmuyor, bu yasa yalnızca Müslüman bir kadının, Müslüman erkekle evlenebileceği anlamına geliyor. Hane reisi olarak koca aile için liderlik sağlar. Müslüman bir kadın, inancını ve değerlerini paylaşmayan birinin liderliğini ve kocalığını asla kabul etmez.