İslamda Dürüstlük ve İçtenlik

İslamda Dürüstlük nedir. İslam dinini hakkıyla yaşayan her Müslüman samimiyet dürüstlük ve iyi niyet gibi erdemlere sahip olmalıdır. Bu erdemlerin her biri dikey bir boyut ve yatay bir boyut içerir; Nasıl ibadet edeceğimiz ve başkalarına nasıl davranacağımızı söylerler. Bunlar gibi İslam’daki erdemler, islami sohbet gibi günlük ilişkilerimizden ulusların davranışlarına ve aralarındaki her şeye kadar tüm ilişkilerimizde yol gösterici ilkeler olarak hareket eder. Tüm kararlarımızda göz önünde bulundurulacakları, her zaman zihinlerimizin önünde olmaları gerekir. Bu yazıda bu erdemlerin anlamını Kur’an ve Sünnete göre açıklayacağız. Bu yaşamda ve ahirette bizim için olan ilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla.

Dini Sohbet Samimiyet Dürüstlük

Bir Müslüman, inancını kuvvetlendirmek için yapması gereken ilk şey, ibadet ve dini işlerdeki niyetini arındırmaktır. Biz Allah rızası için samimiyetle hareket etmek ve putperestlik, şirk, riya yani ikiyüzlülük ve gösterişten kaçınmalıyız. Her ibadet, sadaka veya herhangi bir iyilik eylemi arkasındaki niyetle değerlendirilecektir. Allah, yaptığımız tüm işlerin gerçek ve gizli iç motiflerini bilir ve bu motifler Kıyamet Günü’nde ortaya çıkarılır. Samimiyet, sadece teşvik edilen bir erdemin değil, herhangi bir haklı sözleşmenin kabulü için zorunlu ön koşuldur. Bütün peygamberler, ALLAH’ın rahmeti ve bereketi üzerlerine olsun, ilahî vahiyleri kendi halklarına teslim ettiklerinde samimi ve içtendi. Onlar, taklit etmek için çabalamamız gereken en yüksek iç ve dış doğruluk standartlarının örnekleridir. İkiyüzlülük, Cehennem ateşine yol açan yüreğin korkunç günahlarından biridir. İkiyüzlülükten tövbe etmenin tek yolu, kalbimizin en derinliklerindeki samimiyeti yenilemek.

İkiyüzlülük ve Riya

İkiyüzlülük içinde yapılan ibadet ve iyi işler, insanlara gösteriş yapmak ya da dünya çapında bir avantaj sağlamak için Kıyamet Günü’nde değersiz olacaktır. Bu verimsiz işler toz gibi dağılır, arkalarında hiçbir şey bırakmaz, günahların yargılanıp cezalandırılmasını sağlar. İkiyüzlülüğü ve dışlanmayı kışkırtmak, Şeytanın insana karşı kullandığı başlıca saldırı çizgileridir. Aslında, bilinçli olarak niyetlerinin samimiyetini yenilemediği sürece her insan bu günahlara düşecektir. Böylece, Allah’a karşı olan samimiyet erdemleri ve insanlara iyi niyetler tarafından sunulan koruma olmadan, bu tür yıkıcı mazeretler ve tuzaklar düşme tehlikesi altındadır. Samimi bir Müslüman, insanlığa karşı nefret ve kötülük dolu değildir; herhangi bir hasta isteğinin başkalarına karşı çıkması, iman yetersizliğinin bir uyarı işaretidir. Samimiyet, bir insanı inanç ve inançta ciddi hatalar yapmaktan kurtarabilir, bu hatalar dürüst  hatalar olduğu sürece. 

Kendini Yakan Adam ve Samimiyet Kavramları

Örneğin, önceki milletlerden bir adam bir zamanlar kendini yaktı, çünkü Allah’ın onu günahlarından dolayı cezalandırması için dirilteceğinden korkuyordu. Samimiyet, en büyük erdem olmalı ve Allah, kullarının dürüst hatalarını bağışlar; Buna rağmen, inananlar her durumda haklı davranmak için ellerinden gelen gayreti göstermelidir. Allah, insanoğlunun tamamını, kendi iç durumlarını ve dışa dönük hareketlerini yargılar. Peygamberimiz (S.A.V.) Şüphesiz, Allah görünüşünüze ya da servetinize bakmaz, aksine kalbinize ve eylemlerinize bakar” dedi.  Gündelik dini ibadetler yapıyor ve başkalarının haklarını gece aşağılıyorsak, ibadetimiz gerçekten samimi değildir. Samimi dualar, başkalarına karşı iyi eylemlerle sonuçlanmalı ya da en azından şeytani dürtülerimize bir kısıtlama getirmelidir. Allah’a karşı samimiyet, tüm dini görevlerin yerine getirilmesinde başlangıç ​​noktası olduğundan, içe ve dışarıya, Allah’a ve diğer dostlara karşı hiçbir şekilde zorlanamaz. Samimiyet, bir kimsenin kalbine organik olarak ya kendini keşfetme ya da ikna etme yoluyla gelmelidir. Dine mecburiyetin İslam’da hiçbir yeri yoktur.

İslamda Dürüstlük ve Saflık

Samimiyet ile ilgili dürüstlük ve doğruluk erdemdir. Samimiyet gibi dürüstlüğün de hem Allah’la hem de başkalarına karşı davranışlarımızla ilgili sonuçları vardır. Bütün peygamberler, barış ve kutsamalar üzerlerinde olsun, Allah’ın dürüstlüğü için övdüğü gerçek ve dürüst insanlardı. Samimiyette olduğu gibi dürüst bir kalp, nefret ve kötülük tarafından aldanmamış ve yanıltılmamış bir kalptir; iyi işler ve iyi niyetin doğduğu doğru karakter kabıdır. Öyleyse kalbi arındırmak, etrafımızdakilere, ailemize, arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve komşularımıza doğruyu söyleme ve dürüst olma alışkanlığını geliştirmek. Dinimizi uygulayabildiğimiz ve günahlardan kaçabildiğimiz sürece dünyanın her yerinde yaşayabiliriz. Oysa nerede olursak olalım, topraklarını ve insanlarını bulduğumuzdan daha iyi terk etmeliyiz. Dürüst ve güvenilir komşular olarak hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara insanlığın toplu olarak iyileştirilmesine katkıda bulunmalıyız. Vatandaşların dürüstlüğü, gerçekte, toplumu baskıcı hükümetlerin tiranlığından koruyan şeydir. Bu bağlamda dürüstlük, tehlike karşısında gerçeği söyleyebilmek için bir cesaret şeklidir. İktidarda olanlar büyük hatalar yaptıklarında, buna karşı dürüstlük, cesaret ve şefkatle konuşmaya çağrılırız.

İyi niyet ve İslamda Dürüstlük

Samimiyet ve dürüstlük, İslam’da bir başka önemli erdem ile ilgilidir: iyi niyet. Herkese ve her şeye, Allah’a ve yaratıklarına karşı iyi niyetlerimiz olmalı. Peygamberimiz (S.A.V.) Din iyi niyettir” dedi. “Kime diye sorulduğunda?” “Allah’a, kitabına, elçisine, Müslümanların liderlerine ve ortaklarına” dedi. Başka bir deyişle, İslam’ın özü her şeyde iyi niyettir. İslam’da iyi niyetin evrenselliği peygamberlerin öykülerinde, barış ve kutsamaların üzerindeyken gösterilir. Halklarına kardeşlik ve iyi niyet ruhu içinde yaklaşmışlardı, o zamanlar putperest ve inançsız olsalar bile.

Sonuç Olarak İslamda Dürüstlük

Samimiyet, dürüstlük ve iyi niyet, İslami öğretilerde temel erdemlerdir. Davranışımıza her seviyede rehberlik etmelidirler: Allah’la, insanlarla ve kendi kendimizle. En önemli hedefimiz, ikna ve iyi örneklerle, Allah’a olan samimiyeti kolaylaştırmak ve teşvik etmektir; zorunluluk dışında veya ikiyüzlülük hallerinde ortaya çıkan inancın değeri yoktur. Dürüst vatandaşlar, görevlerini yerine getirerek ve sosyal problemlerle ilgili gerçeği cesurca söyleyerek toplumlarımızın sağlığına katkıda bulunur; dürüstlük, yanlış olsa bile her zaman değerlidir. Şerefiye, karşılıklılık ve eşit muamele etiği ile somutlaşmakta ve dünya ülkeleri arasındaki siyasi uzlaşı için bir emsal teşkil etmektedir; Bu temelde, dinler ve kültürler arasında insan hakları ve onur anlayışı ile ilgilenebiliriz.