İslam Hukuku Açısından Tecavüz

İslam Hukuku Açısından Tecavüz tamamen yasaktır ve ölümle cezalandırılabilecek bir suçtur. İslam’da, ölüm cezası en aşırı suçlar için ayrılmıştır: bireysel mağdurlara zarar veren veya toplumu istikrarsızlaştıranlar. Tecavüz her iki kategoriye de girer. İslam, kadınların onurunu ve korunmasını çok ciddiye alır ve Kur’an , erkeklere defalarca nezaket ve adaletle davranmalarını hatırlatır.

Bazı insanlar, İslam hukukunu, evlilik dışı cinsel ilişki ile eşleştirerek, zina ile karıştırırlar. Bununla birlikte, İslam tarihi boyunca, bazı alimler tecavüzleri bir terörizm veya şiddet suçu (hiraba) olarak sınıflandırdılar. İslam tarihinin özel örnekleri, Müslümanların bu suçu ve cezasını nasıl ele aldıklarına ışık tutabilir.

Erken İslam Tarihinden Örnekler

Hz. Muhammed’in (S.A.V.) ömrü boyunca, yalnızca mağdurun ifadesine dayanarak bir tecavüzcü cezalandırılmıştır. Wan ibn Hujr, bir kadının, kendisine tecavüz eden bir erkeği aleni olarak tanımladığını bildirdi. Halk adamı yakaladı ve Hz.Muhammed’e (S.A.V.) getirdi. Kadına gitmesini – suçlanmamasını söyledi – ve erkeğin ölmesini emretti.Başka bir durumda, bir kadın bebeğini camiye getirdi ve kamuoyunda hamileliği ile sonuçlanan tecavüz hakkında konuştu. Karşı karşıya geldiğinde, sanık suçu Halife Ömer’e itiraf etti ve daha sonra cezasını emretti. Kadın cezalandırılmadı.

Zina mı, Terörizm mi?

Tecavüzün sadece zina veya zina alt kategorisi olduğunu söylemek yanlıştır. Tanınmış İslam hukuk kitabında “Fıkıh-us-Sünnet”, tecavüz hiraba tanımına dahil edilmiştir: “kamuoyunun bozulmasına, öldürülmesine, zorla mal veya para almasına, kadınlara saldırmasına veya tecavüz edilmesine neden olan tek bir kişi veya insan grubu, sığırları öldürmek veya tarımı bozmak. ” Bu ayrım, suçu ispatlamak için gereken kanıtları tartışırken önemlidir.

İslam Hukuku Açısından Tecavüz ve Gerekli kanıtlar

Açıkçası, masum bir erkeğin tecavüz gibi büyük bir suçla sahte olarak suçlanmasının korkunç bir adaletsizlik olacağı açıktır. Sanık haklarını korumak için, suçun mahkemede kanıtlarla kanıtlanması gerekir. İslam hukukunun çeşitli tarihi yorumları zaman içinde ortaya çıkmıştır, ancak en yaygın yasal uygulama tecavüz suçunun aşağıdakilerle kanıtlanmış olabileceğidir:

  • Tanık ifadesi: Dört tanığın eylemin kendisine tanıklığı, geleneksel olarak İslam hukukuna göre zina edildiğinin kanıtlanması gereğidir. Ancak birçok İslam alimi, tecavüze zorlanırken zinanın gönüllü olduğunu kabul eder. Böylece, cinsel saldırıyı kanıtlamak için bu kanıtı tek başına talep etmenin ötesine geçtiler.
  • İtiraf: Failin tam ve eksiksiz itirafı İslam hukukuna göre delil olarak kabul edilir.
  • Fiziksel kanıtlar: Erken İslam tarihinde bile, birçok İslam hukukçusu, bir kadının rızasının bulunmadığını kanıtlamak için fiziksel kanıtları kabul etti. Adli bilim, cinsel saldırı fiziksel kanıtı sağlama konusunda daha ustalaştığı için, bu tür kanıtlar İslami mahkemelerde yaygın olarak kabul görmüştür.

Bu katı delil gereksinimlerine tecavüzün sermaye suçu sayılması için ihtiyaç duyulmaktadır. Cinsel saldırı böyle bir dereceye kadar kanıtlanamazsa, İslami mahkemeler, adamı suçlu bulmaya ancak hapis cezası ya da para cezaları gibi daha az ağır bir ceza vermeye karar verebilir. İslâm’ın birçok klasik yorumuna göre, mağdurun devlete kovuşturma hakkını vermesinin yanı sıra, zararı için parasal tazminat alma hakkı bulunmaktadır.

Medeni Tecavüz

Kuran, karı koca arasındaki ilişkinin sevgi ve sevgiye dayanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır (2: 187, 30:21 ve diğerleri). Tecavüz bu idealle uyumlu değil. Bazı hukukçular evlilik sırasında cinsiyete karşı “rıza gösterme” nin verildiğini savundular, bu nedenle evlilik tecavüzünün cezalandırılabilir bir suç sayılmadığını savundu. Diğer alimler tecavüzün evlilik içinde de olabilecek bir fikir birliği ve şiddet eylemi olduğunu iddia etmişlerdir. Nihayetinde bir koca, eşine itibar ve saygıyla davranmak için İslam’da bir görevi vardır.

İslam Hukuku Açısından Tecavüz ve Kurbanı Cezalandırmak?

İslam’da, saldırı kanıtlanmadığı halde cinsel saldırı mağduru cezalandırılmasında öncelik yoktur. Tek istisna, bir kadının kasten ve yanlış bir şekilde masum bir kişiyi suçladığı tespit edilirse. Böyle bir durumda, iftira nedeniyle yargılanabilir. Islami Sohbet

Bununla birlikte, bazı durumlarda, kadınlar tecavüz şikayeti başlatmaya çalıştılar, ancak zina nedeniyle kovuşturuldu ve cezalandırıldılar. Bu davalar şefkat eksikliği ve İslam hukukunun açıkça ihlal edildiğini göstermektedir.