Irkçılık Üzerine İslami Sohbet

Irkçılık Nedir. İslam, tüm insanlar için ve her zaman için bir inanç olarak bilinir. Müslümanlar;  insanlığın 1 / 5’ini kapsayan tüm kıtalardan ve kökenden geliyor . Bir Müslüman’ın kalbinde, kibir ve ırkçılık için yer yoktur. Allah bize yaşamın çeşitliliğinin ve insanın çeşitli dilleri ve renklerinin, Allah’ın (C.C.) bir işareti olduğunu ve alçak gönüllülük , eşitlik ve farklılıkların takdirini öğrenmemiz için bir ders olduğunu söyler.

Kur’an’dan Alıntılar

Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, O’nun varlığının belgelerindendir. Doğrusu bunlarda, bilenler için dersler vardır. (30:22)

 Allah’ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renk ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde; beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır.  Aynı şekilde, insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. (Fatır:27-28)

Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. (HUCURAT:13)

O, sizi tek bir nefisten yaratandır. (Sizin için) Bir karar (kalış) ve emanet (olarak konuluş) yeri vardır. Kavrayabilen bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık. (En’am:98)

Ve onun âyetlerindendir ki sizi bir topraktan yarattı, sonra da siz şimdi bir beşersiniz intişar edip duruyorsunuz. (RUM:30)

Müslüman erkekler, müslüman kadınlar; mümin erkekler, mümin kadınlar; ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar; özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar; sabreden erkekler, sabreden kadınlar; gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar; (Allah için) yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar; oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar; iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar; Allah’ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar; işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. (AHZAB:35)

İslam Ulusu ve Irkçılık

Çoğu insan, Afrikalı-Amerikalı Müslümanları düşündüklerinde, “İslam Ulusu” nu düşünür. Şüphesiz, İslam’ın Afrikalı-Amerikalılar arasında nasıl bir yer tuttuğuna dair tarihsel bir öneme sahip, ancak bu ilk girişin modern zamanlarda nasıl dönüştüğünü göreceğiz.

Afrikalı-Amerikalıların İslam’a çekilme ve çekilmeye devam etme nedenleri arasında 1) atalarının çoğunun geldiği yer olan Batı Afrika’nın İslam mirası; ve 2) İslam’da ırkçılığın, katledikleri acımasız ve ırkçı köleleştirmenin aksine olmaması. 1900’lerin başlarında, birkaç siyah lider, kısa süre önce serbest bırakılan Afrika kölelerinin kendine güven duygusu kazanmalarına ve miraslarını geri almalarına yardımcı olmak için çabaladı. Noble Drew Ali, 1913’te New Jersey’de Mağribi Bilim Tapınağı olan siyah milliyetçi bir topluluğa başladı. Ölümünden sonra, takipçilerinden bazıları, 1930’da Detroit’te Kayıp İslam Ülkesini kuran Wallace Fard’a döndü. İslam’ın Afrikalılar için doğal din olduğunu ilan eden, ancak imanın ortodoks öğretilerini vurgulamayan gizemli figür. Bunun yerine, siyah halkın tarihsel baskısını açıklayan revizyonist bir mitoloji ile siyah milliyetçiliği vaaz etti. Öğretilerinin birçoğu doğrudan İslam’ın gerçek inancıyla çelişiyordu.

1934’te Fard ortadan kayboldu ve İlyas Muhammed, İslam Ulusu’nun liderliğini devraldı. Korku “Kurtarıcı” bir figür haline geldi ve takipçileri onun yeryüzündeki eteğin Allah olduğuna inandı. Kentsel kuzey devletlerinde yoksulluk ve ırkçılık yaygın olan siyah üstünlük ve “beyaz şeytanlar” mesajını daha yaygın olarak kabul etti. Takipçisi Malcolm X, 1960’larda ölümünden önce kendisini İslam Ulusundan ayırmasına rağmen, 1960’larda halka açık bir figür haline geldi.

Malcolm X ve Irkçılık

Müslümanlar, Malcolm X’e (daha sonra El Hac Malik Shabaaz olarak da bilinir) hayatının sonunda, İslam Milletinin ırkçı bölünme öğretilerini reddeden ve İslam’ın gerçek kardeşliğini kucaklayan birine örnek olarak bakıyorlar. Mekke’de hacca yazdığı mektubu, meydana gelen dönüşümü göstermektedir. Kısaca göreceğimiz gibi, çoğu Afrika kökenli Amerikalı bu geçişi gerçekleştirdi ve dünya çapında İslam kardeşliğine girmek için “kara milliyetçi” İslami örgütleri geride bıraktı.

Bugün ABD’de Müslümanların sayısının 6-8 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. 2006-2008 arasında yapılan bazı anketlere göre, Afrikalı-Amerikalılar ABD’deki Müslüman nüfusun% 25’ini oluşturuyor

Afrikalı-Amerikalı Müslümanların büyük çoğunluğu ortodoks İslam’ı benimsemiş ve İslam Milletinin ırkçı-bölünmüş öğretilerini reddetmiştir. İlyas Muhammed’in oğlu olan Warith Deen Mohammed , topluluğa, babasının kara milliyetçi öğretilerinden uzaklaşarak, başlıca İslami inanca katılmak için topluluğa önderlik etti.

Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen Müslüman göçmenlerin sayısı son yıllarda artmış, yerli nüfus sayısı inanca dönüşüyor. Göçmenler arasında Müslümanlar büyük ölçüde Arap ve Güney Asya ülkelerinden geliyor. 2007 yılında Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan büyük bir araştırma, Amerikan Müslümanlarının çoğunlukla orta sınıf, iyi eğitimli ve “bakış açıları, değerleri ve tutumları konusunda kesinlikle Amerikalı” olduğunu buldu.

Bugün Amerika’daki Müslümanlar dünyada benzersiz olan renkli bir mozaiği temsil ediyor. Afrikalı-Amerikalılar, Güneydoğu Asyalılar, Kuzey Afrikalılar, Araplar ve Avrupalılar, inançla birleşen dua ve destek için günlük olarak bir araya gelerek hepsinin Tanrı’dan önce eşit olduğu anlayışıyla bir araya geliyorlar.