Güzel Görünmek İçin Beyhude Çabalar

Estetik Çılgınlığı

Günümüzde, kadınların (ve erkeklerin) mükemmel bir görünüm için sınırları zorladığı bilinmektedir. Sahte kirpikleri ve perukları unutun, şimdi neşter, implant ve liposuction’dan söz ediyoruz!

Film aktrisleri arasında estetik cerrahi oldukça uzun zamandır yaygındı, ancak bu günlerde sokakta gerçek kadınlardan ziyade, plastik olan sıradan kadınlar görmek konusunda zorlanmayacağız! Ne kadar çok cerrahi operasyon geçirirseniz statünüz o kadar yükseliyor demektir!

Peki Yüce Dinimiz İslam bu konu hakkında ne diyor?

Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:“Allah (vücuduna) dövme yapan ve kendisine dövme yapılmasını isteyen kadınlara lanet etsin. Bana ne oluyor ki, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in lanet ettiği kimselere lanet etmeyeyim! Bu Allah’ın Kitabında da vardır. Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:“Rasul size ne verdi ise onu alınız, size neyi yasak etti ise ondan sakının.” Haşr 7Buhari 5945, Müslim 2125/120
Artık Sen, yüzünü dosdoğru olarak dine yönelt. O din ki Allah’ın, insanları onlar üzere yarattığı(yasalar)dır. Allah’ın yaratmasında değişiklik olmaz. İşte değerli ve doğru din, (Allah’ın) bu yaradılış yasalarıdır. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler. (Rum:30)

Güzel Görünme Çabaları

Bu, kadınların görünüşünden şikayetçi olduklarını ne sıklıkta duyduğumuzu düşündüğümüzde, garip gelebilir. Aslında, bugün Batılı kadınların yarısından fazlasının aslında kendilerini çirkin algıladıkları tahmin edilmektedir. Ayrıca, anketler neredeyse tüm kadınların “iyi görünmek” için baskı altında hissettiğini göstermektedir. Sonuç olarak, güzellik arayışı birçok kadın için ciddi bir endişe haline geldi. Herhangi bir kadın dergisini açın; “iyi görünmek” konusunda ipuçları içermeyen veya yaşlanma sürecini durduran yeni kremleri ya da kırışıklıkları gizlemek için kapatıcıları tanıtan devasa reklamlar içeren tek bir tane bulamazsınız.

Güzellik Çılgınlığı

Güzellik bugün büyük bir iştir. Güzellik yarışmaları çok karlı ve – popüler inanca aykırı – her yıl daha fazlası ortaya çıkıyor. Kozmetik pazarı multi-milyar dolarlık bir endüstridir; Estetik ameliyat talebi muazzam oranda artıyor. Her üç sektör de, her yerdeki kadının buluşması beklenen aynı güzellik anlayışını destekliyor: temelde standart olarak beyaz, Avrupalı, “Barbie bebek”. Kadınların bu standartlara uyma konusundaki baskıları muazzam ve çok az kişi bunlara dayanabiliyor.

İslam’da, güzellik sadece bakanın gözünde değil. Güzellik, yaratılışın tamamındadır, çünkü Allah – tüm kusurlardan arınmış olan – ondan sorumlu olandır. Ve Allah’ın dediği gibi: Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. (Kasas:28:68)

Yaratılış Doğası

Bu nedenle, bazılarımızın kısa, bazıları uzun, bazıları şişman, bazıları ince, bazıları koyu renkli, bazıları aydınlık – bazılarını yaratmayı seçtiği, Allah’ın bilgeliğindendir. Müslümanlar olarak kötülük ve kusurun Allah’a atfedilemeyeceğine inanmalıyız. Kendimizi herhangi bir yönünü değiştirme arzusu, aslında, Allah’ın seçiminden ve el işlerinden memnun olmadığımız ve yarattığı şeylerde kusur aradığımız anlamına gelir. Böylece kendimiz ve başkası hakkında, bizim ya da çirkin olduğumuzu söylemek büyük bir günahtır.

Gerçekten de, kendini süslemek eşlerin eşleri için yapmak zorunda oldukları bir şeydir ve Allah ona baktığında kocasını memnun eden kadını ödüllendirir. Ancak, kadınların pazarlama medyasının belirlediği ideallere uyması konusundaki bu muazzam baskılarla, Müslüman kadınların kendilerini güvensiz hissetmelerine veya görünümlerinden rahatsızlık duymalarına karşı koymak zor olabilir. Sonuç olarak, birçok Müslüman kadın modayı takip etmek için başörtüsünü attı; Müslüman kadınlar da kendileriyle ilgili aşağılık kompleksleri geliştiriyorlar.

Güzel Vücut

“Güzel vücut” için yapılan bu çabaların gerçekte Şeytanın bir aldatmacası olduunu unutmamalıyız. Şeytan, insanlıkta bu tür sahte arzuları yaratacağına yemin etti. (Kuran’da belirtildiği gibi) şöyle demişti:  Onları saptıracağım, boş hevesler ve özlemler ile dolduracağım. Ben onlara emredeceğim, onlar da putperestçe bir kurban âdeti olarak, hayvanların kulaklarını yaracaklar ve onlara yine emredeceğim, Allah’ın yaratılıştaki kanun ve prensiplerini değiştirecekler.” Ama Allah’ı bırakıpta şeytanı kendilerine rehber edinenler, kesinlikle ziyana uğrarlar. [Kur’an Nisaa (4): 119].