Furkan Suresi Hakkında Analizler

DİNİ SOHBET – FURKAN SURESİ MÜSLÜMANLARI AYRILIKÇILARA KARŞI SAVUNMAKTADIR.

Bu mübarek sure mekkede nazil olmuştur, sure adını ilk ayette geçen el-furkan isminden almıştır. Furkan hakkı batıldan ayırt eden demektir, aynı zamanda Kur’anı Kerimin isimlerinden biridir.

16

İslam, modernleşme ve teknolojideki gelişimin İslami öğretiler tarafından engellendiğini düşünenlerin gözünde kısıtlayıcı bir dindir. Modern dünyanın bu konsepti, doğru eylemlerin üzerine puslu bulutlar çekti ve günahlar olarak sundu.

Bunun bir sonucu olarak Furkan Suresinde belirtildiği gibi doğru ve yanlış arasındaki farkı kaybettiler:

Furkan kelimesi, Kriter ya da Standart anlamına gelen Arapça bir kelimedir. İçgüdü ve insanın doğası iyiyle kötünün arasındaki dengeye dayanır. Bu denge kaybolduğunda bir adam ya şeytan olur ya da Allah’ın rızasına girer.

Bu kelimenin anlamı iyiyle kötüyü birbirinden ayırmaktır. Yine Allah, furkanda şöyle buyurmaktadır:

“İnkâr edenler, “Bu Kur’an, Muhammed’in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir” dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. “(Bu Kur’an, başkalarından) yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır” dediler. (Ey Muhammed!) De ki: “O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(4-5-6)

İnsanlığın Fıtratı

İslam’a göre, eylemlerini motive eden ve yaşam seyri içindeki rolünü tanımlayan bir insanın fıtratıdır. Bir erkeğin ortak ihtiyaçları yiyecek, barınak ve korunmadır. En önemli şey, herkesin aradığı başarıdır. Oldukça fazla sayıda insan, hedeflerine kanca veya dolandırıcılık yöntemleriyle ulaşma yönteminin etkisi altında kalmaktadır. İnsana verilen şeyler sadece onu sınamak içindir. Bu yüzden günahkar davranışlarda bulunan insanlar, çoğu zaman sağladıklarından faydalanırlar.

“Ve aynı zamanda Allah iman edenleri, her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve gerçekleri örtbas edenleri yok etmek ister. ”[3: 141]

Gelen Kuran çeşitli yerlerde insanların arzuları müreffeh bir sonra burada dünyayı yapmak için üretken bir şekilde kullanılmak üzere bahsedilmiştir. Kuran’da dediği gibi:

“Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız vakit, iyice anlayın, dinleyin. Size İslam selamı veren kimseye -dünya hayatının geçici metaına göz dikerek- «Sen mümin değilsin!» demeyin. Allah katında çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz, Allah kerem buyurdu da sizleri iman ile tanıştırdı. Onun için iyice anlayın, dinleyin! Gerçekten Allah, ne yaparsanız haberdardır. ”[4:94]

Doğal arzuların kötü bir sebeple kullanılması oldukça tehlikeli olabilir. Bu konuda Allah’ın Kuran’da yazdığı:

“Bunlar, Allah’ın belirlediği sınırlardır, bu yüzden onlara yaklaşmayın” [: 1871 2]

Aşırılıkçılar kendilerini Müslüman olarak adlandırıyor

Terörizm, İslami olmayan güçlerin islam kültürünü pratik anlamda ideolojik, politik ve sosyal yollarla aşırılıkçı olarak yaymak için kullandıkları bir kelimedir. Devlet dışı terörizmi eleştiriyorlar ve İslam’ın öğretileriyle karıştırıyorlar. Aslında İslam’ın bu insan gruplarıyla hiçbir ilgisi yok. İslam’ın öğretiminde ve onu kendi siyasi çıkarları için kullanan Müslüman olmayan güçlerin savunucularında kültürel talepler karıştı. Onlara “dünya güçleri” dediğimiz güçler sağlanıyor ve temel olarak İslam’ı terörist olarak tanıtmak için kullanılıyor, böylece onları tüm dünyaya boyun eğdirmek ve baskı altına almak için haklı gösteriliyorlar. İslam’ın adını yok eden güçler grubu, İslami öğretilerinden habersiz olanlardır.

Sadece silahlı bir baskı olmadı, forumlar ve sanal teknolojiler ve ekonomik güçlerin belirleyici etkileri de Müslüman gençlerin zihinlerini etkilemek için kullanılıyor. Böylece Müslümanlar bu güçlerle bile savaşacak kadar zayıflar.

Kur’an ve Furkan kelimesi rehberliği

Müslüman gençlerin inançlarının büyümesi ve gelişmesi için Kur’an’ın ve elçinin önce geldiğinin farkına varmamız gerekir, sonra da insan arzuları inançlarına göre takip eder. Ayetler bize Furkan’ın anlamını anlatıyor:

“Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.” [16:89]

Şanım hakkı için muhakkak ki size Resullulah´da pek güzel bir örnek vardır. Allah´a ve son güne ümit besler olup da Allah´ı çok zikreden kimseler için. [33:21]