Dini Sohbet Ortamı

Dini Sohbet Ortamı Nedir ?

Dini Sohbet Ortamı; “Bir Mürşid-i Kamilin ağzından çıkan sözleri, muhabbetleri dinlemek için oluşturulan dini, tasavvufi toplantı” mealinde kullanılan bir sözdür. Tasavvufi sohbet ve dini sohbet ortamını ilk tertip eden yüce peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.) efendimizdir. Onun sohbetine dahil olan sahabe arkadaşlarına ise “Sohbet Ehli” denilmektedir. Efendimizin en güzel hitaplarına mazhar olan ve gökteki yıldızlar olarak adlandırılan Sahabeler bu sohbetlerde tam olgunluğa ulaşmışlardır. Dini sohbet ortamı bazı şahısların ağzında gevelediği gibi basit, ucuz bir terim değildir. Bu meclisler boş lakırtılardan, kafa ütüleyen muhabbetlerden hasıl değildir. Aksine manevi tecellilerin tavan yaptığı yüce bir meclistir. Özellikle Rabbani, nakşibendi tarikatında insanları irşad edip yetiştirme yönteminin, efendimizin sünneti olan sohbet olduğundan bahsederken şunları anlatmıştır.

Dini Sohbet Ortamının Özellikleri

Bu yol sahabe-i kiramın yoludur. Zira onlar efendimizin sohbetlerinin daha ilk gününde öyle manevi durumlara ulaştılar ki, sonradan gelen en büyük evliyalar bile süluklerinin sonunda bunun sadece bir derecesine kavuşabilmiştir. Hatta Hz.Hamzanın katili olan vahşi (R.A.) bile, Veysel Karani’den daha yüce makama sahiptir. (İmam-ı Rabbani, Mektubat, 66. Mektup). Dini sohbet ortamları tamamen sevgiden müteşekkildir. Dervişler, ihvanlar mürşidleri ile adeta birleşirler. Kalblerindeki feyizler sanki bir cereyan gibi birbirine geçer. Dolu olan boş olana sirayet eder. Bu nedenle bu yola talip olan kişi, mümkün mertebe ALLAH (C.C.) dostları ve salih kişilerle olabildiğince aynı dini sohbet ortamını paylaşmalıdır.

Dini Sohbet Ortamına Katılanların Nitelikleri

Kesinlikle bilinmelidir ki, uzlet dostlar ve salihlerle değil, yalnızca maneviyattan uzak yabancılardan olur. Zira Tarikat-i aliyyede, sırları paylaşan salihlerle sohbet etmek, sünnet-i müekkededir. Hace Nakşibend (K.S.) hazretlerinin de dediği gibi “Yolumuz Sohbet Yoludur, Sohbetten murat, Ehl-i Tarikin Sohbetidir. İnkarcılar ve isyankarların sohbeti değil”. Buradan şunu anlıyoruz ki, sohbet yalnızca salihlerle değil, haram helal bilmeyen günahkarlarla bile yapılabilmektedir. Bu insanlardan korunmak için sofiler halvet ve uzlete girmeyi tavsiye etmişlerdir. Bu halveti Hz.Mevlana hazretleri şu sözüyle çok güzel tarif etmiştir. “Halvet Yardan Değil, Ağyardan Olur, Dostlara Karşı Değil. Kürk Kış İçindir, Bahar İçin Değil. (Mesnevi, II, 25-26)

Dini Sohbet Ortamının Faydaları

Sohbetin faydaları, dini sohbet ortamlarının faziletleri saymakla bitmez. Hatta sohbete ihlas ve samimiyetle katılan ihvanlar, bazı sofilerin ehemmiyet gösterdiği riyazet, çile gibi yöntemlerden daha hızlı yol alırlar. Günümüzde bu büyük mutluluğu elde etmek, Nakşibendi yolunun büyüklerine ihlas ve tam teslimiyet ile yönelmekle olur. Onların bir sohbetinde bulunmak çok büyük manevi hallere kavuşmaya vesile olur. Zira bu büyüklerin sohbetlerinde en sonu, en baştan görme özelliği mevcuttur. Şöyle demek icap ederse; salik ilk sohbetinde, seyr-u sülukun sonuna ulaşanların yaşadığı hallere kavuşur.  (Mektubat, 90. mektup)

Bu nedenledir ki, bir mürid bulunduğu sohbet ortamına, kişilere son derece dikkat etmelidir. İyilerle muhabbet etmek, ünsiyet kurmak ne kadar faydalı ise, kötülerle aynı ortamı paylaşmak ta son derece zararlıdır. Kalbin başka kötü işlerle meşgul olmasına neden olur. Bu nedenle internet teknolojilerinin artması, akıllı telefon kullanımının çılgın bir hal alması nedeniyle, insanlar iyi ortamlar yerine kötü ortamlarda dolaşmaktadır. Bu tür online sohbet ortamları, reel ortamlar kadar zararlıdır. Bize faydası olmayan sohbet sitelerinden veya gerçek hayattaki kötü ortamlardan mutlaka uzak durmamız gerekir.

Sohbet ortamında bulunmaktan gaye yararlı olmak ya da yararlanmaktır. Eğer bu iki özellik bir toplulukta bulunmazsa, o topluluğun bir kıymeti yoktur. (Mektubat, 157. Mektup)

Sohbet Meclislerinden Uzak Kalmak

Dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle maalesef özlem duyduğumuz sohbetlerden mahrum kaldık. Sohbetlerin bazılarını sosyal paylaşım sitelerinden dinlemeye çalışıyoruz. Fakat bu tarz sohbetler, hiç bir türlü gerçek sohbetlerin yerini tutmuyor. Sanal sohbet siteleri de hiç bir zaman gerçek sohbet meclislerinin yerini tutamaz. Burada yapılan sohbetler belli bir zaman sonra, şamata ve gırgıra dönmekte, umduğunu bulamayan insanlar gönül kırgınlığı ile buralardan ayrılmaktadır. ALLAH (C.C.) cümlemizi hak dostlarıyla aynı ortamlarda bulunmayı nasib etsin. Amin. Cenab-ı ALLAH yanlış insanların sohbet ortamlarından ve onun gibi olan arkadaşlarından muhafaza eylesin. Amin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.