Dini Sohbet – Cinlerin Varlığı

CİNLER HAKKINDA DİNİ SOHBET

Tarih boyunca insan her zaman doğaüstü ve görünmeyen güçleri merak edip durdu. Kendimize paralel bir dünyanın varlığı her zaman insanları büyüledi. Bu dünya genel olarak ruh dünyası olarak adlandırılır ve hemen hemen her insanın bir kavramı vardır. Bazı insanlarda, bu ruhlar ölen insanların veya hayaletlerin ruhlarından başka bir şey değildir. Diğerleriyle, ruhlar ya iyilik güçleri ya da kötülük güçleridir – ikisi de insanlık üzerinde etki kazanmak için birbirlerine karşı savaşırlar. Bununla birlikte, bu açıklamaların her ikisi de halk hikayeleri ve fanteziyle daha uyumludur. Böyle bir dünyanın gerçek açıklaması İslam Dininde yer alıyor. Diğer her şekilde olduğu gibi, İslam da görünmeyenlerin bu alanını açıkladığını iddia ediyor. Bu alemden, İslam’ın bize Cin dünyası hakkında açıklama yaptığıdır. Kur’anda cinler hakkındaki ayetler, günümüz safsatalarına ve batıl düşüncelere ışık tutuyor.Bu dünyayı bilmeden, Müslümanlar gayrimüslimler gibi olurlar ve kendi yollarına çıkacak eski bir cevabı ararlardı. Peki, Cin nedir ?

CİNLERİN VARLIĞI

Cinler özgür irade ile yaratılmış, dünyada insanoğluna paralel bir dünyada yaşayan varlıklardır. Arapça Cin kelimesi gizlemek, gizlenmek anlamına gelen ‘Janna’ fiilinden gelmektedir. Bu nedenle, açıklamalarından da anlaşılacağı gibi insandan fiziksel olarak görünmez. Bu görünmezlik, bazı insanların varlıklarını inkar etmelerinin sebeplerinden biridir. Ancak, (görüleceği gibi) cin dünyasının dünyamız üzerindeki etkisi, ALLAH’ın yarattıklarından birinin bu modern inkarını reddetmek için yeterli. Cinlerin yaratılışı, yaşantıları ve kökenleri Kuran ve Hadislerden takip edilebilir.

Biz aslında kurutulmuş siyah killi çamur kilinden insan yarattık. Ve bundan önce Cin’i, dumansız ateş alevi ile yarattık ”(Kuran 15: 26-27).

Böylece cin insandan önce yaratıldı. Fiziksel kökenlerine gelince, Hz. Peygamber (S.A.V.), ALLAH’ın rahmeti ve rahmeti onun üzerine olsun, dedi ki:

“Melekler ışıktan ve Cinler dumansız ateşten yaratıldı .” ( Muslim )

Cinler ateşten yaratıldıkları için, doğası genel olarak ateşli olmuş ve bu yüzden insanla olan ilişkileri bunun üzerine inşa edilmiştir. İnsanlar gibi, onların da ALLAH’a ibadet etmesi ve İslam’i kurallara göre yaşaması gerekiyor.

“Ben Cinleri ve İnsanları Yalnız Bana İbadet Etsinler Diye Yarattım.” (Kuran 51:56)

Cinler’de bizim gibi yemek yiyip içerler, evlenirler, çocuk sahibi olurlar ve ölürler. Ancak, yaşam süresi bizimkinden çok daha uzun olduğu belirtilmektedir. Bizim gibi onlar da En Yüce olan ALLAH tarafından ahiret gününde hesap verecekler,  cennete ya da cehenneme gidecekler.