Batıda Cinsel İstismar Suç ve Günah Kavramları

Cinsel İstismar

Cinsel istismar, kadın, erkek veya çocuk olsun, yasa ile önlenemez. Adalet sistemi cinsel istismar sonucunda meydana gelen korkunç, kalıcı psikolojik ve sosyal hasarın bedelini faili cezalandırmak suretiyle ödetir.

Son yetmiş yılda, Batı dünyasında geleneksel olarak iğrenç olarak kabul edilen cinsel davranışlara bağlı ‘günah’ kavramı çözülmüştür. Sürekli olarak, bu dönemde, ‘günah ‘kavramı yasal bir kavram, yani ‘Rıza’ kavramı ile değiştirilmiştir. Bu ‘kişisel özerklik ‘ Batı kültürel ideali ile iyi uyuyor, onların davranışları aynı özerklik başkalarının hakkını zarar vermediği sürece herkes istediği gibi davranmaya özgür olmalıdır idealidir. İnsanlar arasındaki cinsel ilişkilerde, ‘istismar’, yalnızca ilgili kişilerden herhangi birinin serbestçe izin vermediği durumlarda kaydedilir. Çocuklar için, elbette, yasal azınlık kavramı geçerlidir, yani bir çocuk asla izin veremez.

Bu, cinsel istismarın, yasal olarak tanımlanmış bir suç olarak, toplum için saldırı, hırsızlık, dolandırıcılık, cinayet ve benzeri diğer suçlardan ayrı tutulmaması önemlidir.

Cinsel İstismar Şekilleri ve Tezahürleri

Bu yaklaşımla ilgili sorun, cinselliğin (küfürlü veya küfürlü olmayan) cinsel ilişki eylemiyle sınırlı olmamasıdır. Cinsel eylemlerin gerçek performansına Rıza göstermenin önemi buna göre oldukça sınırlıdır. Cinsellik arzunun bir ifadesidir ve (insanlar arasında) arzu, herhangi bir potansiyel cinsel partnerle temas veya konuşma imkanı olmadığında bile, bunun için harici bir uyarıcı olmadığında bile ortaya çıkabilir. Hem biyolojik hem de dini olarak, cinselliğin iştahla bağlantılı olduğu ve çoğalması gereken bir şey olduğu anlaşılmaktadır. Üreme ihtiyacı, arzu motoru tarafından insanlar arasında taşınır. Bu motor, herhangi bir arzu nesnesi ve yeniden üretme konusundaki bilinçli iradenin yokluğunda aktif olabilir, yakıtlanabilir ve çalışabilir. Günümüzde, insan bilinci, süper yoğun ses ve görsel imgelerle (özellikle özel ve kamusal alanlarda ve el tipi cihazlarda günün veya gecenin herhangi bir saatinde son derece tekrarlayan multimedya reklamlarıyla) boğuluyor. Sonuç olarak, arzu motorunun rölanti moduna yerleşmesine asla izin verilmez, asla sessizleşmesine ve yavaşlamasına izin verilmez.

Cinsel İstismar Karşısında Aile ve Toplumun Tepkileri

Tüm dini gelenekler, cinsel arzuyu ebeveynlik sorumluluğuna bağlayarak inhibe etmeye ve düzenlemeye gayret eder, böylece cinsiyet sadece çiftleşme ve çocuk üretme ile değil, aynı zamanda onları besleyerek ve onları tamamen yetkin sosyal varlıklar haline getirmekle de ilişkilidir. Bu çok uzun bir süreçtir (yaklaşık yirmi yıl) ve psikolojik, sosyal ve ekonomik çaba harcamayı gerektirir. Bu çabanın sürdürülebileceği tek bağlam, özellikle çocukların yararına, Evlilik ve aile hayatıdır. Cinselliği çevreleyen tüm ahlaki ve dini-yasal engellemeler, cinsel istek ve başkaları için sorumluluk arasında güçlü, istikrarlı bir bağ kurmakla ilgilidir.

Cinsel Dürtüler

Dediğim gibi, cinsel istek, temel bir ihtiyaç, yeniden üretme ihtiyacının motorudur. Şiddetli, güçlü bir enerji, gençlikte ve erken olgunluk açısından acımasızca güçlüdür. Ancak yaşam boyunca bir seviyede devam eden bir enerjidir. Cinsel istek, genel olarak hayvan davranışını karakterize eden diğer dürtüler ve davranışlarla ve en göze çarpan insan davranışlarıyla karıştırılır. Özellikle, çocukların yetiştirilebileceği bir bölgeyi (ev) işaretlemek. Korumak arzusu ve değerleri (kimlik, aidiyet, gümrük ve uygulamalar, vb.) işaretlemek ve korumak arzusu.). Bu çocuklarda telkin ve, onlar aracılığıyla, zaman içinde iletilir-bu arzuları tüm çoğaltmak ihtiyacı içinde karıştırılır. Bu karışım aynı zamanda cinsel davranışları ve etraflarında büyüyen normları da etkiler. Rekabet, hakimiyet, sahiplenme, kıskançlık, kıskançlık – arzu. Kendi iyiliği için arzu bazı nesne sahip değildir. Ama böyle nesne-negatif duygusal durumları sahip başkasının önlemek için cinsel davranış müdahale ve ne olursa olsun Rıza sömürücü ve yıkıcı yapabilirsiniz. Her durumda, yasal olarak Rıza nasıl belirlenir. Rızanın ne zaman verildiğini| ve tam olarak ne kadar süreyle ve ne kadar süreyle verildiğini belirlemek gerçekten mümkün mü?

Toplum Hassasiyetleri

Hayal edilebilecek hiçbir yasa yoktur, arzunun kendisini kontrol edebilen zorlama veya ikna gücü yoktur. Sadece arzuyu taşıyan (veya taşıdığı) kişi, sorumlu ve bencil olma uğruna onu kontrol edebilir veya disipline edebilir. Bu bir iç disiplin meselesi, dış disiplin değildir.

Dini öğretimin (ve dini öğretime dayanan çeşitli kültürel-yasal geleneklerin) rolü, öz disiplinin ve öz kontrolün karşıtlarından daha değerli olduğu bir ortam sağlamaktır-kendini hoşgörü ve başkalarının kontrolü. Bu ortam genellikle elbise ve konuşma sözleşmelerinden ve cinsel arzunun izin verildiği kişiler ve durumlar ile olmadığı durumlar arasındaki sınırları işaretleyen özel ayinlerden (düğünler gibi) oluşur.

Herhangi bir kongrede olduğu gibi, onu gerçekten takip etmeden takip etmek mümkündür. Başka bir deyişle sözleşmeler, tıpkı yasalar gibi, sadece insanların bu sözleşmelerin doğru ve faydalı olduğuna inandığı ölçüde çalışabilir. İnsanlar doğru olanı yaptıklarına inanmalı çünkü doğru olan bu. Eşit olarak, sözleşmeleri göz ardı etmenin yanlış olduğuna, hem bireyler hem de toplum için zararı tehdit eden bir günah olduğuna inanmalıdırlar. Dini açıdan, bir yanlış Rıza doğru yapmaz.

Benim düşünceme göre, kendi kendine hoşgörü, kendi kendine hizmet etme ve kesintisiz oyalama, öz disiplin ve başkalarına hizmet etme konusunda sürekli bir uygulamaya adanmış bir kültür içinde inşa etmek mümkün değildir. Bu, diğer insanlara ve Tanrı’nın yargılarına karşı sorumlu olarak kendini düzenli olarak yansıtmayı ve düzenli olarak sunmayı gerektirir. Kendini kontrol etme ve kendini kontrol etme alışkanlıkları, dua ve oruç gibi diğer dini uygulamalarla güvenilir bir şekilde olgunlaşır ve geliştirilir.

Cezalar ve Caydırıcılık

Bir toplumda cinsel istismarı caydırmaya hizmet edecek dış kurallar ve cezalar rejimi yoktur. Bu tür kurallar ve cezalar evrensel ve tarafsız bir şekilde uygulanırsa – ki bu hiçbir yerde geçerli değildir-cinsel istismarı gözden kaçırmak mümkün olabilir, böylece her zaman haberlerde değildir. Ama yine de devam edecek: ünlü aktörler ve aktrisler bunu acı zorunda olmayabilir, ama sıradan erkekler, kadınlar, ve yoksul ve toplumun fark edilmeden arasında çocuklar, ve uzak haber akışını kontrol ülkelerden kaldırıldı yerlerde insanlar, cinsel istismara karşı savunmasız olmaya devam edecektir. Kendini kontrol etmek ve başka bir insanın insanını ve haysiyetini asla incitmemek için etik bir kararlılığın yasal bir yerine geçmez. Günah kavramının yerini tutamaz. Bir suç olarak tanımlanabilir olsun ya da olmasın, cinsel istismar günahtır.

Müslümanların Konuya Bakışı

Müslümanlar için, sebat ve doğruluk birbirlerine yardım etmek ve bencillik ve zalimler birbirlerine yardım etmek değil bir görev vardır. Bu, cinsel istismar edenleri özel ve kamuya açık olarak kınamaya hazır olmamız gerektiği anlamına gelir. Biz böyle kötüye kurbanı olanlar kurtarmak için istekli olmalı, ve onları psikolojik kurtarmak için istekli, duygusal, ve sosyal. Bu, kurbanları kötüye kullanmak için gerekli barınakları ve konforları sağlamada aktif olan gruplara (genellikle kadınlar ve genellikle eski kurbanlar) yardımcı olmak için kişinin kaynaklarından (zaman ve para) sağlanmasını gerektirir. Aynı zamanda, topluluklarımızın istismarın devam ettiğini itiraf etmesine, günahını tanımasına ve onları günahkar dürtüleri ve davranışları yenmede dua ve oruç tutmanın etkililiğine ikna etmesine yardımcı olmak için güçlü bir kampanya gerektirir. Bu Müslümanlar cinsellik ve ebeveynlik ve kendini kontrol ve yanlış hakkı ayırt yeteneği öğretiminde iyi ebeveynlik rolünü yeniden bağlamak için birbirlerine yardımcı gerektiğini söyleyerek bir dolambaçlı yoludur.

Şu Konulara da Göz Atmak İsteyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.