Başörtüsü Hakkında İslami Sohbet

Müslümanların çoğu, Allah’ın kadınların başörtüsü takmalarını istediği çeşitli nedenlere aşinadır

Başörtüsü alçak gönüllülüğü, saflığı ve saygısını yansıtır; daha ciddi günahlardan kaçınılması için günaha azalır; kadınları kötü erkeklerin zarar ve tacizinden korur; Başörtüsü giyen bir kadın, görünüşünden ziyade zekası ve becerileri için değerlendirilecektir.

Ancak, genellikle gözardı edilen önemli bir husus, türbanın Müslüman kimliğinin bir sembolü olmasıdır. Başını örten bir kadın, Müslüman topluluğun bir üyesi olduğu ve özel bir ahlaki davranış kurallarına uyduğu konusunda açıklama yapıyor.

Örtünme İle İlgili Ayet

Allah şöyle der: ” Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve öteki bütün mü’min kadınlara söyle: “Bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman, dış kıyafetlerini baştan ayağa üzerlerine salıversinler. Bu örtünme şekli onların iffetli, kendini koruyan, temiz kadınlar olarak tanınmalarını ve rahatsız edilmemelerini temin eder.” Ama unutma ki Allah, çok acıyan ve çok bağışlayandır. .” [Kuran, 33:59]

Amerika’da birçok insan bu kafanın gerçekten neyi ifade ettiğini ve onu zorunlu kılan dini anlamanın ne olduğunu bilmeye başlıyor. Başörtüsü, aslında, inanılmaz güçlü bir araçtır; Müslümanların kendilerinin bile farkında bile olmadığı bir şey. Her araçta olduğu gibi, etkinliğin anahtarı uygun ve bilgili kullanımdır.

En belirgin ilk adım, Müslüman kadınların başörtüsü takmalarıdır. Çok sayıda Müslüman’ın kâfirleri (mavi kot pantolonlar, tişörtler, kısa etekler, hatta şortlar) giydiğini görmek trajik ve üzücü bir olgudur. Peygamber,(S:A:V:) dedi ki; “Kim bir insanı andırıyorsa onlardan biri.” (Ebu Davud). İnsanlar yalnızca hüküm süren kültür uygulamalarını benimsemeye ve benimsemeye çalıştıkları için Amerika ve diğer Batı ülkelerinde olmuyor, aynı zamanda Müslüman ülkelerde endişe verici bir oranda yaşanıyor.

Tesettür Giymeyi Reddetmek

Tesettürü giymeyi reddeden bir kadın Allah’a itaatsizlik etmek ve ciddi bir günah işlemek, dünyasal zevkleri manevi kazanımın üstüne çıkarmak ve görevini İslam dinine ihmal etmektedir. Birçok bilim adamı, bir Müslüman’ın Müslüman olmayan bir ülkede yaşayabilmesinin tek sebebinin ilam davasını uygulamak ve insanların gerçek dini görmesini sağlamak konusunda hemfikirdir. Bir kadın, kendisi için bile pratik yapmadığında, İslam davası için ne kadar inandırıcı olabilir? Bunu yapmak ikiyüzlülük şeklinde olur ve başarılı olamaz.

Bir kadın hijab giymeye başladığında islam davası sorumluluğunun büyük bir bölümünü çok az bir çaba ile tamamlar. Markete, kütüphaneye, çalışmaya, okula veya başka bir halka açık yere gittiği her seferinde, İslam’ın görkemli mesajını yayar. Bu sadece giydiği dış başörtüsü yüzünden değil, daha da önemlisi, ona eşlik eden davranışlarının mütevazı olmasındandır. Bir kadın erkeklerle flört etmekten kaçındığında, fiziksel teması sınırlar ve saklı ve saygılı olduğunda insanlar meraklanabilir ve bu ilginç inanç hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyebilir. Sadece harika bir şeyin tohumlarını ekebilir.

Tesettür giymemeyi seçen bir kadın, inancının güzelliğini, barışını ve evrenselliğini başka insanlara anlatmakta zorlanır.

Örtünme ve Tesettür İle İlgili Çarpıcı Bilgiler

İlgilenenler ile daha fazla tartışma yapma imkanı olduğunda, konuyla ilgili bilgi ve anlayış zorunludur. Çok etkili bir teknik, kavramı diğer kişiye tanıdık bir şeyle ilişkilendirmektir. Gönderilebilecek bazı soru örnekleri şunlardır:

• “Meryem (A.S.)’in neden Müslümanlara benzer kıyafetler giydiğini merak ettiniz mi?”

• “Katolik rahibeler neden yaptıkları gibi giyinirler?”

• “Bugün Katolik kilisesinin Canon yasalarında kadınların kafalarını kiliseye koymalarını gerektiren bir yasa olduğunu biliyor muydunuz?”

• “Korintlilerde (İncil, 11: 3-10) Paul’ün yazdığı ayetleri okudun mu: ‘Kafasıyla peygamberlikten dua eden her insan kafasını şerefsizleştiriyor. Başını karıştıran peygamberlik eden öfkeli kadın başı – tıpkı başı tıraşlanmış gibi, bir kadın kafasını örtmezse, saçını kesmiş olmalı ve bir kadının saçını kesmesi ya da tıraş etmesi utanç vericiyse, “başını örtmeli”

• “Kadınların kafa örtüsünü takmalarını isteyen Amish ve Mennonites gibi bazı Hıristiyan mezhepleri olduğunu biliyor muydunuz?”

• “Yahudi kadınların halka açık bir kafa ile halka açılma geleneğinin ve bazı mezheplerin bugün hala bunu uyguladığını biliyor muydunuz?”

Bu tartışma noktaları, baş örtüsünün İslam tarafından tanıtılmadığı, aksine bu gereksinimin binlerce yıldır uygulandığı gerçeğini göstermektedir. Bu aynı zamanda, Musa (A.S.), İsa (A.S) ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın ALLAH (C.C.)’ın peygamberleri olduğu ve her birinin aynı temel mesajı taşıdığı gerçeği gibi daha önemli konuların bir parçası olabilir. İslam, önceki açıklamalara insanlar tarafından getirilen hataları düzeltti ve Allah tarafından planlanan süreci tamamladı.

Müslüman olmaktan gurur duymalıyız. Allah’ın her birimize vermiş olduğu hediye için ayrıca şükretmeliyiz: İslam’ın kusursuz gerçeği, cennetin anahtarı. Diğerleri Şeytan tarafından kandırılıyor ve yıkıma giden yolları takip ediyorlar. Armağımızla gerçeği daha az şanslı olanlarla paylaşma sorumluluğu geliyor. İslam’ın ışığını taşımak hepimizin sorumluluğudur. Tesettür, içinde yanan bu ışığın dışa dönük bir tezahürüdür ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için etkili bir araç olabilir. Bu ışığın parlak, ışıltılı bir yıldız haline gelmesini veya aptalca ve bencil arzularla sönmesini sağlamayı seçeriz. 

Allah her birimizi gerçek yola yönlendirsin. AMİN